bel redactie 074 - 256 66 99

Woontoren van 60 meter in Hart van Zuid Hengelo

HENGELO - Het is een serieus plan: de bouw van een zestig meter hoge woontoren in Hart van Zuid, langs de Industriestaat bij het ROC van Twente. Bouwconcern Van Wijnen studeert er momenteel op. Het bestemmingsplan staat die hoogte in elk geval toe. En daarmee zal de skyline van Hengelo er een stevig accent bij krijgen, want de toren wordt drie meter hoger dan de stadhuistoren, als het plan doorgaat.


De studie naar de haalbaarheid van de woontoren maakt deel uit van de invulling van het gebied Lansinkveld Noord, begrensd door de Lansinkesweg, de Industriestraat, de Willem de Clerqstraat en het ROC. Van Wijnen wil hier vanaf 2021 woningen en winkels gaan bouwen. Bovendien is er plaats voor een soort campus, ‘Het Verbond’, met verschillende voorzieningen en diensten. Vooralsnog een nogal abstract plan: ‘Een interactiemilieu tussen werken, leren en de maatschappij in brede zin.’

De woontoren is een stuk concreter. ‘Zo’n gebouw zou uniek zijn voor Hengelo’, zegt Mirjam Groothuis, woordvoerster van Van Wijnen. “We zijn verschillende scenario’s aan het onderzoeken voor dat gebied, we kijken onder meer of die toren financieel haalbaar is en of er überhaupt vraag naar is.’

Bij die hoogte van 60 meter valt de woontoren die op het badhuis moet komen, geheel in het niet met ‘slechts’ 32 meter: bijna de helft korter. Ook Bellevue aan de Beursstraat, nu nog de hoogste woontoren van Hengelo, is met 38 meter een stuk kleiner. De Brinktoren meet 43 meter en de Lambertustoren blijft in elk geval het hoogste object van Hengelo met 80 meter. Over de invulling van Lansinkveld Noord komt rond de jaarwisseling meer duidelijkheid, zegt Groothuis. De studie richt zich op verschillende facetten. Zo moet het parkeren voor het ROC ook nog worden opgelost.

De plannen vloeien voort uit het verbreken van de jarenlange samenwerking tussen Van Wijnen en de gemeente in Hart van Zuid, in 2016. Daarbij werd afgesproken dat Van Wijnen een aantal deelgebieden voor eigen rekening en risico ontwikkelt, waaronder Langeler Erve, Emga Zuid, woonstad Noord en het grootste deel van Lansinkveld Noord. Het gaat daarbij voornamelijk om woningbouw.

De gemeente lijkt niet dwars te zullen liggen als Van Wijnen die woontoren wil bouwen. In de nota hoogbouw uit 2009 is onder meer neergelegd dat ‘hoogbouw een cruciale rol kan spelen om dit gebied (Hart van Zuid – red.) nieuw leven in te blazen, mits zorgvuldig ingebed in de omgeving.’ Gebieden rondom de centrumring en Hart van Zuid ‘zijn kansrijke plekken voor hoogbouw-initiatieven’, aldus de nota.

Naast woningen, winkels en een woontoren studeert Van Wijnen ook op het plan ‘Het Verbond’, waarbij ‘vakmanschap en de maakindustrie centraal staan’, met een link naar het ROC. Het plan voorziet onder meer in werk- en vergaderruimtes voor bedrijven, netwerkorganisaties en ZZP-ers. Verder wordt gedacht aan showrooms, een ‘contact center’ voor het verbinden van werken en leren en innovatieve productiefaciliteiten. Voor ‘Het Verbond’ is de medewerking van verschillende partners noodzakelijk.

De gemeente ziet dat wel zitten, blijkt uit een financiële paragraaf: ‘Met het gebiedsconcept wordt aangesloten bij het ROC, bij Hengelo, bij bedrijven in Hengelo en de regio, en het kan aanvullend zijn op de ontwikkelingen in het WTC Business District. Het is onderscheidend en zet een duidelijke eigen identiteit neer voor het gebied Lansinkveld Noord, met een positieve uitstraling voor heel Hart van Zuid.’