bel redactie 074 - 256 66 99

Woningen op terrein machinefabriek Vos in Tuindorp 't Lansink

HENGELO De gemeente heeft machinefabriek Vos een handje geholpen bij de verhuizing van Beckumerstraat in Tuindorp ’t Lansink naar een locatie aan de Havenkade. Het bedrijf, dat naast de voormalige Tuindorpschool was gevestigd, kampte daar met ruimtegebrek en kon niet uitbreiden. De gemeente wil vier ton voor de vrijgekomen grond betalen.


Een deel van het bedrijfscomplex blijft overeind en krijgt de bestemming woon-werken. Aan de aanpalende Willem de Clerqstraat komt een kavel beschikbaar voor woningbouw. Dat is ook de achterliggende gedachte van het college van B en W om de grond over te nemen: de nieuwe woonbestemming past beter in de wijk.

Machinefabriek Vos was decennia gevestigd in de voormalige wasserij van Stork. Het bedrijf draait goed en was uit haar jasje gegroeid. De gemeente wilde wel meewerken aan de verplaatsing, ook al vanwege de groeiende drukte van ladende en lossende vrachtauto’s en parkeerdruk. Vos opereert tegenwoordig in het veel ruimere pand van het voormalige OTR, een branchegenoot.

De gemeente maakt overigens geen winst op de grondtransactie. Het terrein heeft een boekwaarde van 135 mille, de kosten van aankoop en ontwikkeling bedragen 4 ton en de kavels zullen naar verwachting 315 mille opleveren. Het verlies wordt evenwel gecompenseerd door de verkoopopbrengst van de naastgelegen Tuindorpschool.