bel redactie 074 - 256 66 99

WMO Cliëntenraad staakt definitief haar werkzaamheden

Gepubliceerd op: 11/04/2019

WMO Cliëntenraad staakt definitief haar werkzaamheden

De WMO Cliëntenraad heeft donderdag besloten om collectief ontslag te nemen. Aanleiding is onvrede over de toekomstige samenstelling van het orgaan. Die moet volgens de gemeente Hengelo in de toekomst bestaan uit cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers én dus niet uit andere personen, bijvoorbeeld professionals, zoals in de huidige WMO-CR het geval was. Die samenstelling was in het verleden met goedkeuring van de gemeente tot stand gekomen en voldeed ook aan de wettelijk kaders die gelden voor cliëntenraden.

Een overgangssituatie naar een cliëntenraad met alleen cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers zien de huidige leden geen perspectief. Ze vinden dat dit leidt tot een onwerkbare situatie. "De huidige leden hebben allen gesolliciteerd op basis van hun kennis, kunde en betrokkenheid met betrekking tot de WMO-doelgroepen. In de praktijk bleek dit goed te werken en zijn er veel initiatieven genomen om het WMO-beleid van de gemeente te verbeteren. Er is een goed netwerk opgebouwd met organisaties die werken met de doelgroep. Ook de gemeente was te spreken over het werk en de resultaten," aldus de raad in een verklaring.

De gemeente zal binnenkort de nieuwe verordening Cliëntenparticipatie in werking stellen, waarna een nieuwe Cliëntenraad samengesteld gaat worden met cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht