bel redactie 074 - 256 66 99

WMO Cliëntenraad Hengelo schort werkzaamheden op

Gepubliceerd op: 04/04/2019

WMO Cliëntenraad Hengelo schort werkzaamheden op

De WMO Cliëntenraad van de gemeente Hengelo schort haar werkzaamheden op totdat duidelijk is op welke manier zij in de toekomst samengesteld moet worden.

De afgelopen 2 jaar hebben de cliëntenraden samen met de gemeente gewerkt aan een nieuwe verordening voor de raden in het sociaal domein. Hierin was onder meer aangegeven dat de samenstelling voor vijftig procent uit cliënten zou moeten bestaan.

De gemeente heeft deze concept-verordening juridisch getoetst. Daaruit bleek dat wensen van de cliëntenraden op een aantal punten volgens de gemeente niet overeen kwam met wat wettelijk mogelijk is. Daarop zijn er aanpassingen gemaakt in de concept-verordening. Deze versie is door het college van B en W aangeboden aan de gemeenteraad. De WMO Cliëntenraad vindt deze handelwijze een motie van wantrouwen. Het bestuur heeft als gevolg daarvan haar functie neergelegd. Ook een aantal nog zittende leden heeft de werkzaamheden tijdelijk neergelegd.

"De leden van de WMO doen hun werk niet omwille van het “pluche” maar omwille van het belang van WMO-gerechtigden. De WMO CR krijgt blijkbaar niet het vertrouwen om dat ook te doen en dan is het aan B&W en de Gemeenteraad om zelf het initiatief te nemen voor het samenstellen van de WMO CR en zullen de huidige leden van de WMO CR hun zetels beschikbaar stellen," zegt het orgaan in een verklaring.

Wethouder Bas van Wakeren is teleurgesteld dat de WMO Cliëntenraad nu de handdoek in de ring gooit. "Het overleg was nog gaande. Het is lastig als je nog in gesprek bent en dat ze nu zeggen dat ze er mee stoppen." Wat Van Wakeren betreft had er voor het zittende aantal leden, die worden benoemd voor vier jaar en nu nog onder de oude verordening vallen, best een overgangsregeling kunnen gelden. "Het zijn ook allemaal vrijwilligers, die moet je omarmen." Of de cliëntenraad in de toekomst alleen nog uit cliënten mag bestaan, is een vraag die de wethouder nu aan de gemeenteraad gaat voorleggen.

De concept-verordering is overigens in februari door de gemeenteraad terugverwezen naar de tekentafel. Een deel van de gemeenteraadsleden is verdeeld, die wil juist dat cliëntenraden voortaan alleen nog uit cliënten en hun vertegenwoordigers bestaan. Iets waar met name de SP voorstander van is.

(Laatste update: 4 april 12:33)

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht