bel redactie 074 - 256 66 99

Wijkracht Hengelo verhuist naar de wijken

HENGELO - Wijkracht wil dichter bij de inwoners zitten en gaat daarom de wijken in. De maatschappelijke dienstverlener en welzijnsorganisatie verhuist daarom haar wijkteams, die tot nu toe vooral vanuit de centrale huisvesting in het muziekschoolgebouw aan de Deldenerstraat opereerden, naar verschillende wijkcentra.


Het wijkteam Hengelo Zuid is vanaf nu te vinden in MFA ’t Berflo aan het Apolloplein, samen met Loes Opvoedondersteuning en Sociaal Raadslieden. En wijkteam Hengelo Noord verhuist op korte termijn naar wijkcentrum De Sterrentuin, Neptunusstraat 51 in Hengelo.

Ook Hulpdienst Hengelo, Buurtbemiddeling, Team Hengelo Midden, de directie en de ondersteunende diensten zullen op termijn naar andere locaties in de wijken verhuizen, maar het staat nog niet vast welke locaties dat zullen worden. Daarom blijven deze onderdelen voorlopig gevestigd aan de Deldenerstraat 20.

Achtergrond van de verhuisoperatie is de laagdrempelige aanpak en de goede bereikbaarheid voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, aldus de organisatie: ‘Al langer bestond de wens om de dienstverlening nog dichter naar inwoners van de wijken toe te brengen en zichtbaarder in de wijken te zijn. Met de verhuizing van de wijkteams naar diverse wijkcentra in Hengelo zet Wijkracht hierin nu een mooie stap.’

Dat deze stap nu gezet kan worden, heeft te maken met de bezuinigingen op het sociaal domein die de gemeente Hengelo in het voorjaar aankondigde. Deze raken ook Wijkracht. ‘In goed overleg met alle betrokkenen, waaronder gemeente Hengelo, is gezocht naar andere mogelijkheden om een deel van de bezuiniging te realiseren door middel van verhuizing van wijkteams naar de wijkcentra. Hierdoor kan Wijkracht versneld versneld de stap maken om dichter bij inwoners in de wijk te zijn,’ legt de organisatie uit.

Voor vragen over de bereikbaarheid zijn belangstellenden welkom op de (nieuwe) locaties of via de mail, info@wijkracht.nl of telefonisch: 088 - 945 57 22 (maandag tot en met vrijdag 08.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur).