bel redactie 074 - 256 66 99

Wethouder moet lessen trekken uit Hijschkamer-project

Gepubliceerd op: 04/09/2019

Wethouder moet lessen trekken uit Hijschkamer-project

Het spoeddebat over de gang van zaken rond de herinrichting van het marktplein en het Hijschkamer-project resulteerde dinsdagavond in een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijk wethouder Bas van Wakeren. De motie werd ingediend door de PvdA en het CDA, deze partijen hadden het debat ook aangevraagd. Tot een stemming kwam het echter niet, want aan het eind van het debat trokken beide partijen de motie weer in.

Op 2 april presenteerde kwartiermaker Gerard Cornelisse zijn plannen voor de Hijschkamer in Schouwburg Hengelo. De wethouder was meteen enthousiast over de Hijschkamer en het college van B en W ging ervoor. Een paar maanden later bleek echter dat de bouw van de Hijschkamer te duur zou worden. De plannen pasten niet binnen de financiële kaders die de gemeenteraad daarvoor had gesteld. In de raadsvergadering van 11 juni maakte Van Wakeren bekend dat de bouw van de Hijschkamer om die reden niet door kon gaan. De gemeenteraad ontving de doorrekening van de Hijschkamer-plannen pas vlak voor het zomerreces, na de politieke markt van 27 juni over de ontwikkeling van het marktplein.

Resultaten lieten lang op zich wachten


De CDA- en PvdA-fractie vielen vooral over het feit dat de resultaten van de ambtelijke doorrekening van de Hijschkamer-plannen zo lang op zich lieten wachten. “Wij hebben dit debat aangevraagd, omdat wij ons afvragen of wij als gemeenteraad wel op tijd en volledig zijn geïnformeerd”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt. CDA-fractievoorzitter Hanneke Steen vroeg zich af waarom er geen vaart is gezet achter de toetsing van de berekeningen: “Waarom heeft dat twee maanden moeten duren?”

Financieel complexe stukken en onvoldoende capaciteit

Volgens de wethouder was die tijd echt nodig om alle berekeningen te toetsen. Het zouden financieel complexe basisstukken zijn geweest die op detailniveau moesten worden doorberekend. Ook was er onvoldoende ambtelijke capaciteit om de doorrekening van de plannen sneller te laten verlopen. Van Wakeren: “Er speelden op dat moment een aantal andere zaken, de kadernota bijvoorbeeld. Er moest een afweging worden gemaakt wie zich waarmee bezighield.”

Motie van wantrouwen 

Na een schorsing kwamen PvdA en CDA met een motie van wantrouwen tegen de wethouder. Steen zei daarover: “Helderheid, klaarheid en transparant bestuur heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben heel duidelijke vragen gesteld over het hoe en waarom en daar hebben wij geen bevredigende antwoorden op gekregen.” Al spoedig bleek dat de andere partijen een motie van wantrouwen te ver vonden gaan. VVD-fractievoorzitter Onno Fiechter verwoordde het als volgt: “De wethouder moet wel zijn lessen hieruit trekken, maar volgens mij moet hij niet weg, want er staat nog ontzettend veel op de planning. Het is aan de wethouder om de komende maanden te laten zien dat hij dat op een goede manier oppakt.” Uiteindelijk besloten de PvdA en het CDA om de motie in te trekken.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht