bel redactie 074 - 256 66 99

Welbions verhoogt huurtarieven sociale huurwoningen

Welbions verhoogt per 1 juli 2018 de huur van sociale huurwoningen met gemiddeld 1,5%. De woningcorporatie zegt dat de huurverhoging nodig is om nu en in de toekomst voldoende te kunnen blijven investeren in woningen. Huurders worden met een brief geïnformeerd over het besluit. Hoewel de huurverhoging gemiddeld 1,5 procent is, kan de stijging voor huishoudens verschillend uitpakken en zelfs 2,4 procent zijn. Dat is de maximale grens die de overheid heeft gesteld aan de verhoging dit jaar.

Welbions bepaalt de huurverhoging door te kijken naar de huurprijs die van toepassing is als de woning opnieuw verhuurd zou worden, de zogenaamde streefhuur. De huurder krijgt 2,4% huurverhoging als de kale huur lager is dan de streefhuur. De huurverhoging is 1,4% als de huur gelijk is aan de streefhuur en de huurverhoging is 0,5% als de huur hoger is dan de streefhuur. Wat de huurverhoging daadwerkelijk betekent in de portemonnee van een huishouden, is ook afhankelijk van de huurtoeslag die een huurder krijgt.

Welbions zegt overleg te hebben gehad met huurdersorganisatie Ookbions. Die adviseerde om geen huurverhoging door te voeren. De woningcorporatie vindt dit niet realistisch omdat de sector te maken heeft met inflatie en hoger kosten voor bouw en verbouw. Het advies van Ookbions is daarom niet overgenomen.

Bij huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven € 41.056,- en een kale huur lager dan € 640,- wordt een huurverhoging van 4% toegepast. De overheid bepaalde dat dit maximaal 5,4% mag zijn. De gedachte hierbij is dat deze huishoudens best een wat hogere huur kunnen betalen in plaats van een lage, sociale huur.