bel redactie 074 - 256 66 99

Vragen GroenLinks over handhaven confetti-verbod

Gepubliceerd op: 29/01/2020

Vragen GroenLinks over handhaven confetti-verbod

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college van B en W over het gebruik van confetti bij de opening van parkeerterrein De Kloosterhof dat recent in gebruik is genomen.

De partij diende in juni 2019 met succes én samen met BurgerBelangen en ProHengelo een motie in om het oplaten van wensballonnen en het gebruik van confetti bij evenementen te verbieden. De gemeente heeft daarop de beleidsregels aangepast die gelden als er een vergunning wordt aangevraagd. Het college heeft daarover deze week een brief gestuurd naar de gemeenteraad.

GroenLinks zegt verbaasd te zijn dat - ondanks aanpassing van de beleidsregels - bij de opening van het parkeerterrein “de kloosterhof", confetti werd gespoten. De partij wil van het college weten waarom het nieuwe beleid niet zelf actief wordt uitgevoerd door de gemeente. Dat laatste lijkt ook in strijd met het voornemen van het college om evenementen in de stad te verduurzamen op gebied van energie, water, afval en vervoer. 

Het verbod op het oplaten van wensballonnen en strooien van confetti op de openbare weg is op dit moment niet letterlijk opgenomen in de APV Algemene Plaatselijke Verordening 2019, maar geldt alleen als beleidsregel als er een evenementenvergunning wordt aangevraagd. Bij de laatste actualisatie Algemene plaatselijke verordening (APV) in de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2019 werd het Hengelose college van B&W wel in een motie opgedragen om bij het uitgeven van vergunningen ten behoeve van trouwerijen, carnavalsoptochten en andere feestelijkheden aandacht te besteden aan het Hengelose afvalbeleid en - indien nodig - te handhaven bij overtredingen.

APV Algemene Plaatselijke Verordening 2019
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hengelo/629133/CVDR629133_1.html

Zie ook raadsvergadering 11 juni 2019
https://hengelo.raadsinformatie.nl/vergadering/562915/gemeenteraad%2011-06-2019

Zie ook raadsvergadering 5 november 2019
https://hengelo.raadsinformatie.nl/vergadering/562925#ai_4993484


‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht