bel redactie 074 - 256 66 99

Voorlopig geen vuurwerkvrije zones in Hengelo

Er komen voorlopig geen vuurwerkvrije zones in Hengelo. De fracties van BurgerBelangen en GroenLinks dienden dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in om te onderzoeken of er onder de Hengelose bevolking draagvlak bestaat voor het instellen van vuurwerkvrije zones. De motie werd verworpen met 16 stemmen voor en 21 tegen.

Fractievoorzitter Han Daals van BurgerBelangen wees erop dat steeds meer mensen en dieren overlast ondervinden van het vuurwerk dat elk jaar met oud en nieuw wordt afgestoken. “Het vuurwerk is te zwaar en vaak illegaal. Ouderen durven bijna niet meer over straat te gaan op oudejaarsdag.” Bovendien is in Enschede het aantal klachten over vuurwerk flink afgenomen nadat daar vorig jaar vuurwerkvrije zones werden aangewezen. Daarom zou het volgens hem goed zijn om te onderzoeken of er in de Hengelose samenleving draagvlak is voor de inrichting van verplichte en/of vrijwillige vuurwerkvrije zones in combinatie met een centraal vuurwerkevenement in 2019. Zowel Han Daals als Jan Evers van GroenLinks benadrukten dat er geen sprake is van een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. “Het gaat om bewustwording; samen kijken wat we kunnen doen tegen de overlast”, aldus Daals.

Burgemeester Schelberg, die openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille heeft, vond echter dat het initiatief voor het instellen van vuurwerkvrije zones vanuit de samenleving moet komen en niet vanuit de gemeente. “Tot nu toe ligt er ook geen verzoek.” Hij stelde voor om eerst via het HengeloPanel te peilen of er behoefte is aan dergelijke zones.