bel redactie 074 - 256 66 99

Voetgangers de baas op ‘nieuwe’ Enschedesestraat in Hengelo

HENGELO Vóór eind volgend jaar moet de klus zijn geklaard: de herinrichting van de Enschedesestraat, de Langestraat, een deel van het Burg. Jansenplein en delen van de Willemstraat en de Pastoriestraat. Er ligt ruim 3,5 miljoen euro voor klaar, wethouder Marcel Elferink presenteerde woensdagochtend het ontwerp.


Voetgangers zijn straks de baas op de Enschedesestraat. Fietsers blijven welkom, maar zijn ondergeschikt aan de wandelaars, leggen Elferink en Joop Nijenhuis, programmamanager binnenstad uit: fietsers zullen zich moeten aanpassen aan het winkelend publiek.

Het uitgangspunt is het verbeteren van het verblijfsklimaat, zoals dat is neergelegd in het Actieplan Binnenstad. De Enschedesestraat moet ‘intiemer en knusser’ worden. Dat betekent het afscheid van de grijze bestrating, die wordt ingeruild voor een warmere, rode kleur, zoals die ook al op de kop van de Enschedesestraat bij de Beursstraat ligt. De niveauverschillen verdwijnen, waardoor een brede ruimte ontstaat. Verder komt er veel groen voor de Lambertusbasiliek en aan de Langestraat voor het stadhuis.

En dan zijn er de door de straat meanderende strippen van bruin corten-staal, die verschillende functies hebben. Zo breken ze de rechtlijnigheid van de Enschedesestraat. Elferink: “Dat moet fietsers een beetje in verwarring brengen. Het is de bedoeling dat ze minder hard gaan fietsen.” Bovendien zijn het goten: er regenwater wordt eronder opgevangen en afgevoerd naar een ondergrondse beek, en er is ruimte om er kabels te leggen voor evenementen en de warenmarkt.

De gemeente is nog met een groep Hengelose kunstenaars in overleg om wat meer met die stalen strips te doen, bijvoorbeeld in de vorm van het ingraveren van teksten of figuurtjes, zegt Elferink. Voor de basiliek komen bomen, struiken en ander groen, in overleg met pastoor Marc Oortman. Volgens Elferink loopt dit vooruit op de toekomstige sloop van de Lambertushof, waardoor rond de hele basiliek een groene ruimte ontstaat.

Ook de Langestraat, de Willemstraat tot aan de Pastoriestraat en het gedeelte van de Pastoriestraat dat nog niet is aangepast, worden aangepakt. Zo ontstaat visueel een groot, sfeervol uitgaansgebied inclusief De Twee Wezen, Stravinsky en De Blauwe Engel, legt Elferink uit. Over het ontwerp is intensief overlegd met de bewoners, ondernemers en andere binnenstadspartners, zoals de Stichting Centrummanagement Hengelo.

In januari staat het ontwerp op de agenda van een Politieke Markt. Diezelfde maand krijgt de gemeenteraad het voorstel op tafel. Daarna kan de schop de grond in. Eerst in de vorm van een proefvak bij De Appel, daarna gaat het richting Deldener- en Pastoriestraat.