bel redactie 074 - 256 66 99

Vijvers Woolderes, Hasseleres en Drienerbeek worden deze zomer uitgebaggerd

Waterschap Vechtstromen baggert de komende maanden een deel van de Drienerbeek en de vijvers in de Woolderes en Hasseleres in Hengelo uit. Medio juni start aannemer Gerwers uit Tilligte met de werkzaamheden aan de vijver in de Woolderes. Begin juli starten de werkzaamheden aan de Drienerbeek, tussen de Kuipersdijk en de Oude Grensweg. Omdat nabij de vijver in de Hasseleres veel schoolgaande kinderen fietsen, is er voor gekozen om deze vijver in de vakantieperiode te baggeren. De werkzaamheden aan deze vijver starten 24 juli.

In totaal wordt er 1800 m3 slib uit de beek en de vijvers gehaald. Dat zijn ongeveer 9400 volle badkuipen. Het slib wordt afgevoerd met vrachtwagens, waardoor buurtbewoners enige tijd hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Om te kunnen baggeren worden eerst de vissen gevangen en elders ondergebracht. Het water uit de vijvers wordt vervolgens weggepompt en de watertoevoer van de Drienerbeek stopgezet. Daarna kan het baggeren starten.

Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar worden de vijvers ook weer wat dieper. Dit geeft een betere doorstroming van het water, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit. Na het baggeren worden de vissen teruggeplaatst. In 2016 heeft het waterschap drie vijvers in Hengelo uit gebaggerd. De werkzaamheden aan de vijver Woolderes en de vijver Hasseleres zijn hierop een vervolg.

(Bron: Persbericht Waterschap Vechtstromen)