bel redactie 074 - 256 66 99

VIDEO: VVD-fractie wil Hengelo weer op de kaart zetten

De Hengelose VVD-fractie maakt zich zorgen over de teloorgang van de binnenstad en vindt dat het hoog tijd is om daar iets aan te doen. De VVD diende daarom dinsdagavond tijdens de raadsvergadering over de beleidsbegroting 2017-2019 en de belastingtarieven 2017 een tweetal amendementen en een motie in. De amendementen betroffen het afschaffen van de toeristenbelasting en het mogelijk maken van gratis parkeren in Hengelo. Volgens wethouder Ten Heuw was de raadsvergadering van dinsdagavond echter niet het juiste moment om een besluit te nemen over het afschaffen van de toeristenbelasting. Dat onderwerp zou in juni 2017 bij de behandeling van de kadernota aan de orde moeten komen. De VVD besloot daarop het amendement in te trekken. Het amendement over gratis parkeren in de stad werd wel in stemming gebracht, maar haalde het niet: 7 stemmen voor en 28 tegen.

Kabelbaan

Met de motie ‘kabelbaan’ stelde de VVD voor om te onderzoeken of een verbinding tussen de Hengelose binnenstad en de Westermaat door middel van een kabelbaan haalbaar is. Volgens de VVD kan een koppeling tussen het stadscentrum en de Westermaat leiden tot bloei van Hengelo. De kabelbaan zou een ‘technisch hoogstandje’ moeten worden, bedoeld om Hengelo weer op de kaart te zetten. Wethouder Ten Heuw vroeg zich af of er draagvlak is bij de ondernemers om een dergelijk onderzoek te doen. Het initiatief voor zo’n onderzoek zou volgens de wethouder van de ondernemers moeten komen en niet van de gemeente. Het voorstel van de VVD kreeg weinig steun van de andere fracties en VVD-fractievoorzitter Roel Kok besloot uiteindelijk om de motie in te trekken.


Foto: RHTV