bel redactie 074 - 256 66 99

VIDEO: Ruim 3 miljoen voor toekomstbestendig basisonderwijs in Hengelo

Gepubliceerd op: 22/11/2019

VIDEO: Ruim 3 miljoen voor toekomstbestendig basisonderwijs in Hengelo

Het college van B en W wil de komende vier jaar ruim 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor het toekomstig bestendig maken van het basisonderwijs in Hengelo. Het geld is bedoeld voor Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting, de twee organisaties die gaan fuseren. Met het bedrag zal onder meer achterstallig onderhoud aan o.a. schoolgebouwen worden weggewerkt en het verdelen van de capaciteit over de stad. Dat is nodig, omdat de stad de komende jaren te maken krijgt met krimp van het aantal basisschoolleerlingen.


Wethouder Claudio Bruggink zegt dat de gemeente niet achter de feiten wil aanlopen als het gaat om het toekomstbestending maken van het basisonderwijs in Hengelo. Dat de stad te maken krijgt met krimp is iets waar Hengelo niet omheen kan. Voor de komende jaren wordt een daling van 16 procent verwacht. In het schooljaar 2011-2012 waren er in Hengelo 7807 leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 zal dat 6545 kinderen zijn, een daling van 1265 leerlingen.

De schoolbesturen voor het basisonderwijs trekken samen met de gemeente op om in Hengelo modern, toekomstbestendig basisonderwijs te blijven aanbieden. Een onderdeel van dit proces is de intensieve samenwerking tussen Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting; het openbaar en katholiek basisonderwijs in Hengelo wordt in de toekomst straks vanuit één stichting aangeboden.

De gemeente is blij om daarom samen op te trekken met de onderwijskoepels in de stad. "De krimp gaat toenemen. Prima, maar het onderwijs moet dan wel mee bewegen. Het is mooi om dat samen te doen. Zo kunnen we het beste kijken we hoe het basisonderwijs moeten inrichten, maar daar is dan wel geld voor nodig," aldus Bruggink.

De gemeente maakt de komende vier jaar met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan dat moet zorgen van een goede spreiding van gebouwen over de stad. Dit plan moet klaar zijn in 2023. Door de krimp zal het sluiten of samenvoegen van scholen in bepaalde wijken een serieus scenario zijn, terwijl in andere wijken juist weer extra capaciteit moet komen als daar sprake is van groei.  

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel van het college om de komende vier jaar ruim 3 miljoen in het basisonderwijs te steken.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht