bel redactie 074 - 256 66 99

VIDEO: Hoe bekend is de burgemeester van Hengelo?

Er is werk aan de winkel voor burgemeester Sander Schelberg. Relatief weinig Hengeloërs kennen zijn naam. Vanaf een foto wordt hij iets beter herkend. De burgemeester zou zich wellicht méér moeten profileren bij het 'gewone' volk.

Van de honderd mensen zijn er maar 29 die op de naam van Sander Schelberg komen als burgemeester van Hengelo. Dat is minder dan één op de drie. Op foto, in een collage met elf anderen, herkennen 42 mensen hem, nog niet de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van TC Tubantia, waarin precies honderd voorbijgangers (oud, jong, man, vrouw, autochtoon en allochtoon) in de binnenstad worden geconfronteerd met twee vragen: wie is de burgemeester van onze stad en kunt u hem op foto aanwijzen? Na vijf jaar burgemeesterschap is Schelberg niet algemeen bekend, die conclusie kan wel getrokken. Ouderen zijn in het algemeen iets beter dan jongeren in het noemen van de juiste naam van de burgemeester. Enkelen geven aan niet in politiek en bestuur geïnteresseerd te zijn.

Veelbetekenend

De veel gehoorde opmerking 'Sander wie?' is veelbetekenend. De burgemeester geeft in een reactie aan daar niet zo zwaar aan te tillen. „De mensen kennen mij niet als Sander Schelberg, maar als burgemeester. Ik zie het dan ook maar zo dat mijn naam burgemeester is en niet Schelberg. Dat ik op de foto beter word herkend, geloof ik direct. Als ik in de stad loop met mijn kinderen is het vervelend voor ze dat ik voortdurend wordt aangesproken door deze of gene. Of ik hoor achter me fluisteren: 'psst, daar loopt de burgemeester'.”

Concurrenten

In de publieke beeldvorming, zo blijkt uit de reacties, heeft Schelberg diverse 'concurrenten' in het voorname ambt. Wethouder Jan Bron, directeur Harry Rupert van Welbions en directeur Raoul Boer van de Schouwburg Hengelo worden elk zes keer in de fotocollage aangewezen als burgemeester van Hengelo. Oud-burgemeester Frank Kerckhaert wordt vier keer gezien als zittend burgemeester en burgemeester Rob Welten van Borne wordt drie keer gehouden voor zijn collega in Hengelo. Zelfs kunstenaar Pier van Dijk wordt eenmaal genoemd als burgemeester van de stad, net als oud-gemeenteraadslid voor de ChristenUnie Henk Laan. Ook Ben Geelen, strijder voor een deugdelijke cv-verwarming in de flats aan de Zernikestraat wordt eenmaal 'met zekerheid' genoemd als burgemeester. In alle andere gevallen konden mensen geen naam noemen. De naam Schelberg wordt overigens niet altijd juist genoemd. Diverse personen kwamen tot verbasteringen als Scheltema, Scheffers, Schellekens en Schellenberg. De voornaam van de burgemeester, Sander, werd een enkele keer een achternaam in de vorm van Sanderink. De burgemeester voegt er zelf aan toe: "Schellemans hoor ik ook nog wel eens."

Opvallend

De resultaten zijn toch wel vrij opvallend, omdat juist burgemeester Schelberg regelmatig in de aandacht staat. Zo was hij onlangs nog bij de opening van het World Trade Centrum en in de Week van Respect gaf hij een gastles op basisschool De Bleek in Beckum. "Ik zie hem als een ijdeltuit, de burgemeester van feesten en partijen", zoals iemand opmerkt . En een ander zegt: "Als hij maar met een foto in de krant komt, de rest interesseert hem niet." Sommigen zien in hem een treffende gelijkenis met Reinier van den Berg, de weerman van RTL 4. "Daar lijkt hij heel erg op."

Profileren

De burgemeester zou zich als zijn herbenoeming een feit is na een geheime procedure die de gemeenteraad volgt, méér moeten profileren bij het gewone volk op straat. Althans, als hij de burgemeester van álle Hengeloërs wil zijn. Of nog beter, tussen de mensen in wil staan. De burgemeester daarover: „Volgens mij sta ik al tussen de mensen in. Maar een dag heeft maar 24 uur.” Nogal wat mensen hekelen zijn 'lakse' houding in de zaak Beernink, de familie die al jarenlang ageert tegen overlast van kinderdagverblijf De Toermalijn. De burgemeester wordt 'arrogant' genoemd en hem wordt een gebrek aan empathisch vermogen verweten. Wellicht een onterecht beeld, maar het zet hem wel neer. „Als Schelberg een burgervader wil zijn in plaats van burgemeester had hij een oplossing in die kwestie bedacht”, zoals iemand stelt. De burgemeester kondigde onlangs aan opnieuw in gesprek te gaan met de Beerninks. „Dat ga ik doen”.

Tekst: Gerard Smink