bel redactie 074 - 256 66 99

VIDEO: Hengeloër Herbert Capelle wil als burgerkandidaat Waterschap Vechtstromen hervormen

Kan een eenling zorgen voor vernieuwing en verandering binnen Waterschap Vechtstromen? Herbert Capelle denkt van wel. De Hengeloër is burgerkandidaat bij de komende waterschapsverkiezingen. Met zijn eenmanspartij Lijst 8 Capelle en de slogan Pro-Earth wil hij het milieu centraal stellen en een meer open karakter van Vechtstromen bewerkstelligen.


“Waterschappen zijn een gesloten conservatief bolwerk, waarbij traditionele belangengroepen een onevenredig grote invloed hebben. Er is geen enkele landelijke progressieve partij bij,” zegt Capelle. Hij pleit daarom voor ‘bestuurlijke transparantie’ en 'open waterschappen.' En dat is veel meer dan open besluitvorming. “We moeten het publieke debat aangaan. Wie zijn die waterschapspolitici? Wat willen ze?"

Op de vraag wat Capelle zelf wil, is hij kort en bondig: "Waterschappen zijn bij uitstek geschikt om milieubeleid te ontwikkelen en tot actie over te gaan.” Schoon water wil iedereen wel. “Maar wat doet een waterschap aan het verwijderen van hormonen en pesticiden uit het water, wat doet het met de energietransitie, wat draagt het bij om de opwarming van de aarde te voorkomen?”

Capelle vindt dat het waterschap te ver bij de inwoners afstaat, terwijl die er toch direct mee te maken hebben. “Diezelfde inwoner krijgt jaarlijks wél een forse rekening in de bus.” Capelle vindt dat extreme vervuilers meer moeten betalen voor waterschapslasten, terwijl minima moeten worden ontzien door kwijtschelding.

Foto: Frans Mensink