bel redactie 074 - 256 66 99

Verkeershinder door nieuw asfalt op deel Beneluxlaan Hengelo

HENGELO Veel automobilisten uit de wijk Slangenbeek zullen binnenkort tijdelijk aanzienlijk meer moeite hebben met het vinden van een snelle route naar en van hun woning. Een deel van de Beneluxlaan wordt namelijk vijf dagen lang afgesloten, want het tracé tussen de Scandinaviëlaan en de rotonde met de Parijsstraat wordt opnieuw geasfalteerd.


Wijkraad Slangenbeek heeft dit ontdekt op de website wegwerkmeldingen.nl en meldt de afsluiting op haarFacebook-pagina Slangenbeek Nieuws. Het betrokken wegvak is vanaf maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november afgesloten. “De omleidingsroute die is bedacht betekent behoorlijk ver omrijden, via de Bornsestraat, de Oldenzaalsestraat en de Deurningerstraat de wijk in”, waarschuwt de wijkraad alvast. De website voorspelt ‘grote hinder.’