bel redactie 074 - 256 66 99

Verdeeldheid over instellen blauwe parkeerzone in deel Schouwinksweg en Industriestraat

Bijna 20 omwonenden zijn het niet eens met het instellen van een blauwe parkeerzone in een deel van de Schouwinksweg en de Industriestraat. Tegen het besluit, dat in maart is genomen door het college van B en W, hebben de bewoners gezamenlijk bezwaar gemaakt via twee bezwaarschriften.

De betrokkenen, die bestaan uit bewoners, winkeliers en het personeel van de Industriestraat, zeggen dat ze niet zitten te wachten op het betalen van extra parkeergelden en 150,00 euro voor een parkeerkaart. Ook denken de tegenstanders dat het parkeerprobleem zich straks verplaatst naar andere straten waar geen blauwe zone geldt zoals de Kerkstraat en de Loweg.

Als het gaat om het invoeren van een blauwe parkeerzone, dan hanteert de gemeente Hengelo een vraagvolgend beleid. Dit betekent dat het initiatief voor het invoeren van een blauwe zone moet komen van de bewoners zelf. Alleen als een duidelijk aantoonbare meerderheid voor een blauwe zone is, dan zet het college de benodigde procedure in gang.

Uit een draagvlakonderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd onder de bewoners en de ondernemers van de genoemde straten zou volgens de gemeente Hengelo blijken dat een ruime meerderheid juist voorstander is voor het instellen van een parkeerschijfzone. Op 86 adressen van bewoners en bedrijven in het onderzoeksgebied heeft de gemeente een antwoordkaart verspreid. Van dit aantal kwamen 55 antwoordkaarten retour, waarvan 40 adressen "voor" hebben gestemd.

De indieners van de bezwaarschriften zetten vraagtekens bij het onderzoek van de gemeente. "Een klein aantal ondernemers geeft aan overlast te ondervinden, de bewoners hebben dit niet aangegeven en geven zelfs aan hiervan geen overlast te ondervinden. Tevens wordt verondersteld dat de langparkeerders van onder andere het ROC komen, echter deze conclusie is niet gebaseerd op feiten. Er is geen onderzoek gedaan wie de langparkeerders zouden zijn."

De omwonenden die tegen de blauwe parkeerzone zijn, wijzen er ook op dat de winkels die veel verkeer trokken, zoals het postkantoor in Tabaksspeciaalzaak Severein en Bakkerij Nollen inmiddels uit de Industriestraat zijn vertrokken. Daarmee zou ook de parkeerdruk aanzienlijk zijn afgenomen.

De bezwaarschriften zijn inmiddels gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond verklaard door de commissie voor de bezwaarschriften. Het college van B en W heeft dit advies overgenomen en heeft besloten om het besluit voor instellen van de blauwe zone te handhaven.