bel redactie 074 - 256 66 99

Veel oplaadpalen nodig voor elektrische auto’s in Hengelo

Gepubliceerd op: 21/11/2018

Veel oplaadpalen nodig voor elektrische auto’s in Hengelo

HENGELO - Op dit moment rijden er zo’n 800 elektrische auto’s rond in Hengelo en dat aantal zal de komende jaren flink groeien. De gemeente gaat daarom de komende jaren op verschillende plekken, verspreid over de hele stad openbare oplaadpalen plaatsen. Want niet alle ‘e-automobilisten’ kunnen op hun eigen oprit opladen.


Prognoses geven aan dat in Hengelo over twee jaar ruim 100 openbare oplaadpalen nodig zijn en dat dit er in 2025 al ruim 250 zullen zijn. Op dit moment staan er 28 openbare oplaadpalen in de gemeente en liggen er aanvragen van inwoners voor nog eens zeven stuks.

In Hengelo plaatst bedrijvencombinatie Allego sinds 2016 laadpalen. Wie een e-auto heeft, in Hengelo woont of werkt en niet op eigen terrein kan parkeren of opladen, kan een openbare oplaadpaal aanvragen via openbaarladen.nl/hengelo-ov.

Vervolgens zoekt Allego samen met de gemeente bij de aanvrager in de buurt naar een geschikte plek voor de oplaadpaal mét parkeerplaats. Dat is geen privé-oplaadplek, iedereen met een elektrische auto kan daar opladen. Nieuwe oplaadpalen worden op een afstand van zo’n 250 tot 300 meter van al bestaande palen geplaatst. Uiteindelijk moet er zo een netwerk ontstaan met een goede spreiding door de hele stad.

Inmiddels zijn er ruim honderd potentiële oplaadlocaties in kaart gebracht, waarbij gekeken is naar de prognoses, de aansluiting op de aanwezige ondergrondse bekabeling en de aanwezigheid van parkeerplekken op gemeentegrond. Bij voorkeur komt zo’n laadpaal op een groot parkeerterrein te staan. Is dat niet mogelijk dan valt de keuze op een insteekparkeerplek en als dat ook niet kan wordt het een langsparkeerplek.

De gemeente reserveert bij een nieuwe oplaadpaal minimaal één parkeerplek, speciaal bedoeld voor het opladen, inclusief bijbehorend verkeersbord. Een gewone auto mag op die parkeerplek niet meer parkeren en een elektrische auto moet weg zodra de accu vol is. Dit betekent dat er minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor gewone auto’s. En dat kan op weerstand stuiten binnen een buurt, verwacht de gemeente.

Daarom worden bij nieuwe aanvragen de omwonende geïnformeerd, waarbij ze ook kunnen reageren op de komst van een laadpaal. Alternatieve locaties die worden aangedragen, worden daarbij op haalbaarheid getoetst. Maar er is weinig ruimte om te schuiven, stelt het college van B en W alvast, daarbij wijzend op de technische uitgangspunten waarop de spreidingskaart voor de oplaadpalen is gebaseerd.

Het college: “Formeel kan men ook altijd nog bezwaar maken. We hopen door het volgen van dit proces natuurlijk dat dit niet al te vaak gebeurt. Elektrische auto’s dragen immers bij aan de duurzame doelstellingen van de gemeente Hengelo. En vanuit dat oogpunt, faciliteren we deze vorm van vervoer graag.”

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht