bel redactie 074 - 256 66 99

VDL vertrekt uit Hengelo

Gepubliceerd op: 19/12/2019

VDL vertrekt uit Hengelo

VDL, het bedrijf dat in 2018 Siemens Hengelo overnam, vertrekt uit Hengelo. Het bedrijf gaat zich vestigen op het XL Businesspark in Almelo.

Vanaf november 2018 waren de gemeente Hengelo en VDL Groep met elkaar in gesprek over nieuwbouw. In eerste instantie op de huidige locatie, in een latere fase op het HTSP-terrein bij Thales.

"Het betrof in beide situaties ingewikkelde procedures en complexe ruimtelijke ingrepen. In geval van openbare procedures is VDL geïnformeerd dat het gemeentebestuur vooraf geen garanties kan geven op een voor VDL gewenste en snelle afloop," meldt de gemeente. "In beide genoemde situaties verwachtte VDL van de gemeente forse en risicovolle investeringen. Dit is met de gemeenteraad besproken. De raad heeft op 29 januari jl. eensluidend aangegeven het risico op forse (financiële) tegenvallers niet te willen en kunnen lopen."

De factoren geld, tijd en uitbreidingsmogelijkheden op XL Businesspark wogen zwaar voor VDL. Zo zwaar dat de gesprekken tussen VDL en de gemeente Hengelo niet hebben geleid hebben tot overeenstemming.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht