bel redactie 074 - 256 66 99

Vanaf 1 april geen vluchtelingen meer in opvanglocaties

Nu de toestroom van vluchtelingen steeds meer afneemt, is het COA van plan om het voormalige Mediant-gebouw aan de Willemstraat 47 en de opvang Havezaten te sluiten. De afgelopen maanden zijn veel statushouders uit de opvanglocaties weggegaan. Reden daarvoor is dat ze zijn doorgestroomd naar een woning in hun nieuwe woonplaats. Vanwege de terugloop is het voor het COA niet langer nodig om beide locaties open te houden.

Uiterlijk op 1 april 2017 vertrekken de laatste bewoners uit de locatie Willemstraat. Het contract tussen het COA en de eigenaar van het gebouw loopt nog tot 1 oktober 2017. De gemeente Hengelo gaat de komende tijd in gesprek met de eigenaar van het voormalige Mediant-gebouw over de invulling na 1 oktober 2017. De komende maanden vertrekken ook de laatste bewoners uit de locatie Havezaten. Het COA wil de locatie Havezaten aanhouden in haar zogenoemde stille reserve. Dat wil zeggen dat het COA in de toekomst opnieuw van dit pand gebruik zou kunnen maken voor een vergelijkbare doelgroep. De gemeente en COA zijn hierover in overleg.

De gemeente Hengelo spreekt haar dank uit voor het mede mogelijk maken van de opvang in de afgelopen periode. Zonder de inzet van buurtbewoners en de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.

Bron: gemeente Hengelo