bel redactie 074 - 256 66 99

Tweede termijn voor burgemeester Sander Schelberg

De gemeenteraad van Hengelo heeft burgemeester Sander Schelberg voorgedragen voor herbenoeming. De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 oktober 2018 af. De Hengelose gemeenteraad wil graag dat de burgemeester blijft tot 1 oktober 2024.

De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit acht raadsleden van verschillende fracties in de gemeenteraad van Hengelo: SP, ProHengelo, CDA, D66, VVD, PvdA, BurgerBelangen en ChristenUnie.

De commissie adviseerde om Sander Schelberg voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 16 januari stemde de gemeenteraad in met de ze aanbeveling tot herbenoeming.

De voordracht gaat nu naar de waarnemend Commissaris van de Koning Boele Staal. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar.