bel redactie 074 - 256 66 99

Ton subsidie voor nieuwe terrassen De Twee Wezen, 't Pleintje, De Blauwe Engel en Stravinsky

Gepubliceerd op: 26/11/2019

Ton subsidie voor nieuwe terrassen De Twee Wezen, 't Pleintje, De Blauwe Engel en Stravinsky

De ondernemers van De Twee Wezen, het Pleintje, De Blauwe Engel en Stravinsky ontvangen samen een subsidie van 100.000 euro voor het project Terrassen Enschedesestraat. 

De exploitanten hebben een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente in het kader van de regeling Pilot Spontane Binnenstad. Gemeente en provincie zijn beiden bereid om een totaalbedrag van 50.000,- euro subsidie toe te kennen omdat het project Terrassen zou bijdragen aan een betere binnenstad.

Uit de aanvraag die bij de gemeente is ingediend, geven de ondernemers aan zelf in totaal voor bijna 670.000 euro te investeren in de terrassen en gevels van de panden. Van de 50.000 euro die de gemeente beschikbaar stelt, komt 40.000 uit de regeling gevelverbetering Binnenstad. Een ander deel, zo'n 10.000 euro komt beschikbaar uit de middelen die zijn gereserveerd voor het Integraal Actieplan Binnenstad.

Momenteel wordt druk gewerkt aan de voltooiing van de herinrichting van de Enschedesestraat die op 13 december met de Langestraat feestelijk wordt geopend. Tegelijkertijd richten de gemeente en de horeca de terrassen in volgens het nieuwe terrassen beleid. Hierdoor wordt een kwalitatief betere oplossing bereikt dan voorheen, aldus de gemeente.

In de Pilot Spontane Binnenstad staan initiatieven in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voorop. De overheden stimuleren deze initiatieven en willen met de pilot voor een extra impuls zorgen. Daarmee hopen zij samen met de binnensteden meer toekomstbestendig te maken.

Iedereen die een concreet idee heeft om de binnenstad van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal aantrekkelijker te maken en subsidie wil aanvragen kan dit indienen bij de verantwoordelijke contactpersonen van de gemeenten. Voor meer informatie over de pilot 'Spontane binnenstad', kijk op de website van de gemeente Hengelo.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht