bel redactie 074 - 256 66 99

Toetsing plannen Hijschgebouw later door afronden gemeentelijke jaarrekening

Gepubliceerd op: 31/08/2019

Toetsing plannen Hijschgebouw later door afronden gemeentelijke jaarrekening

Begin april moest duidelijk zijn of realisatie van de Hijschkamer op het marktplein wel of niet haalbaar was. Op 11 juni deelde wethouder Bas van Wakeren mee aan de gemeenteraad dat de Hijschkamer niet binnen de financiële kaders paste en dat het college ervoor koos om af te zien van het plan. Dat een financiële check later op zich liet wachten, komt doordat de benodigde specialisten van de gemeente nog bezig waren met afronding van de jaarrekening. Dit blijkt uit een memo van ambtenaren aan het college.

"De toetsing van de ingediende plannen vond plaats in een periode dat ook de jaarrekening moest worden afgerond waardoor de benodigde specialisten erg druk bezet waren en het iets langer heeft geduurd dan vooraf verwacht."

Een financieel expert hoef je er niet voor te zijn: Al begin april kon de conclusie worden getrokken dat de realisatie van een markthal op het marktplein duurder uit zou vallen en niet binnen de financiële kaders van de gemeenteraad zou passen. Dit kan onder meer worden opgemaakt uit een berekening van bouwkostenbureau ABT van 1 april 2019. Dit externe bureau kreeg van ontwerpbureau West8 namens de gemeente de opdracht om de bouwkosten van de Hijschkamer na te rekenen.

In de berekening van bouwkostenbureau ABT van 1 april 2019 worden de maximale bouwkosten begroot op 3,6 miljoen euro. Dat bedrag is exclusief BTW en inclusief opties als het plaatsen van zonnepanelen op het dak en klimatiseren-afwerken van de verdieping. Deze bouwkostenraming van ABT gaat zelfs uit van een variant waarin géén dak op de markthal is voorzien. Een dicht dak zou nog eens 110.000 extra gaan kosten. Bovenop de begrootte bouwkosten zou dan nog een bedrag zijn gekomen voor het programma van 700.000 euro voor inrichting en inzet van mensen om de invulling van de markthal te realiseren.

Voor het gehele project was een budget beschikbaar van 3 miljoen euro, waarvan 280.000 euro werd gereserveerd als voorbereidingskrediet. Zelfs met een doorrekening van bouwkostenbureau ABT zonder extra opties als zonnepanelen en klimatisering kwam de bouwinvestering uit op zo'n 1,9 miljoen euro exclusief btw. Met kosten voor het plan van Kwartiermaker Gerard Cornelisse voor de programmering van de hal daarbij opgeteld, 700.000 euro, kon eigenlijk al worden geconstateerd dat het totale budget aan de krappe kant was. Zeker omdat hierin nauwelijks nog ruimte was voor tegenvallers.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht