bel redactie 074 - 256 66 99

Toekomst spoedeisende hulp ZGT Hengelo nog steeds onduidelijk

De toekomst van de spoedeisende zorg in Hengelo blijft onduidelijk. Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) zou in oktober meer zekerheid verschaffen over de uitvoering van het bezuinigingspakket van 10 tot 15 miljoen euro. Het bestuur van het ziekenhuis komt deze maand nog niet met een concrete visie over de toekomstplannen van het ziekenhuis. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Voor de Hengelose burger komt daarmee nog geen einde aan de grote onzekerheid over de mogelijke sluiting van de spoedeisende zorg en de consequenties van de bezuinigingen.

Het ziekenhuis zou nog onderzoeken hoe de zorg op de verschillende locaties van ZGT eruit gaat zien. Veel plannen voor maatregelen zouden nog niet concreet zijn. Die worden pas uitgewerkt als er meer duidelijkheid is over de zogenaamde lokatieprofielen. Dat is deze maand nog niet bekend. Het bestuur van ZGT heeft in overleg met de gemeente ook laten weten dat de gevolgen van een bezuinigingsoperatie eerst intern aan medewerkers gecommuniceerd zal worden.

Fractievoorzitter Leo Janssen van Lokaal-Hengelo zegt kennis te hebben genomen van de brief van het college. Hij zegt het schandalig te vinden dat er in oktober nog geen visie ligt over de toekomst van het ZGT. "Het zegt veel over de Raad van Bestuur hoe die omgaat met de onrust van de Hengelose bevolking. Wij beraden ons wat we ermee gaan doen, maar zullen en kunnen dat niet zomaar laten lopen. Wij hebben niet voor niets 3600 handtekeningen overhandigd voor Behoud Volwaardig Ziekenhuis Hengelo."

Ook het college van B en W is teleurgesteld dat ZGT nog steeds geen duidelijkheid kan geven over de invulling van de acute zorg in Hengelo. “Hengeloërs moeten erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is wanneer die nodig is. Wij zien een basisziekenhuis in Hengelo, inclusief goede acute zorg, als een belangrijke voorziening voor de inwoners van Hengelo en het bredere verzorgingsgebied.”

In een reactie laat een woordvoerder van ZGT weten dat het ziekenhuis uiterlijk 31 oktober met een update zal komen van de ontwikkelingen en het pakket van maatregelen op hoofdlijnen om te komen tot een toekomstbestendig en financieel gezond ZGT. Het ziekenhuis bevestigt dat de daaropvolgende periode de diverse maatregelen verder uitgewerkt zullen worden.