bel redactie 074 - 256 66 99

Tegemoetkoming voor huishoudens met veel medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval krijgen in 2019 opnieuw een tegemoetkoming. Deze vergoeding bedraagt maximaal 126 euro en kan vanaf 1 mei 2019 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Door de invoering van Diftar in 2012 betalen huishoudens met veel medisch afval extra afvalstoffenheffing. Dat vindt de gemeente niet acceptabel. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten.

Bewoners die in 2018 een vergoeding hebben ontvangen, krijgen in april een brief thuisgestuurd. Daarbij zit een nieuw aanvraagformulier met de toetsingscriteria. Mensen die vorig jaar geen vergoeding hebben ontvangen en denken er in 2019 wel aanspraak op te maken, kunnen vanaf 1 mei 2019 een aanvraagformulier afhalen bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo in het stadskantoor. Ze kunnen het aanvraagformulier ook zelf afdrukken via www.hengelo.nl/medischafval. Of het is af te halen bij de meeste huisartsen en apotheken in Hengelo.

Hengeloƫrs die veel medisch afval hebben en niet in hoogbouw wonen, kunnen ook een zorgcontainer aanvragen. De zorgcontainer is een grijze container die Twente Milieu op afroep komt legen. Mensen die een zorgcontainer hebben, zijn vaak zelf niet in staat om hun afval weg te brengen of hebben veel medisch afval. Meer informatie is te vinden op

www.hengelo.nl/zorgcontainer

.