bel redactie 074 - 256 66 99

Spoedeisende hulp weg uit Hengelo

HENGELO De spoedeisende hulp in het Hengelose ZGT-ziekenhuis sluit per 1 april de deuren. Vanaf die datum worden alle patiënten die met spoed geholpen moeten worden, opgevangen in Almelo. Dit heeft de ZGT-directie via een persbericht bekend gemaakt.


ZGT is met de Huisartsenpost in gesprek over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de invulling van de acute zorg voor Hengelo en omgeving. Daarin worden afspraken gemaakt over de ondersteuning van ZGT aan de Huisartsenpost, stelt de ziekenhuisgroep.

Ook de cardiologie verhuist grotendeels naar Almelo. Per 1 juli vertrekken de klinische cardiologie, de CCU (Cardio Care Unit) en de EHH (Eerste Hart Hulp) van Hengelo naar Almelo. De fasttrack poli cardiologie blijft in Hengelo, ook voor patiënten uit Almelo. De dagbehandelingen oogheelkunde, KNO en kaakchirurgie grotendeels naar de locatie Hengelo verplaatst.

“Vanuit het oogpunt van kwaliteit, veiligheid, continuïteit en toegankelijkheid zal op de langere termijn de klinische zorg steeds meer van Hengelo naar Almelo verplaatsen”, aldus ZGT. “In 2018 worden een aantal veranderingen doorgevoerd, maar de volledige ontwikkeling naar de gewenste eindsituatie vraagt zorgvuldige voorbereiding en is daarom niet op korte termijn haalbaar.”

Begrip
ZGT heeft er begrip voor ‘dat het vooral voor patiënten in Hengelo wennen is dat ze na 1 april bij spoed rechtstreeks naar Almelo gaan. Voor ZGT staat de veiligheid van de patiënten echter voorop. De locatie Hengelo beschikt niet over een Intensive Care, waardoor patiënten op de locatie Hengelo die in kritieke toestand verkeren soms alsnog per ambulance moeten worden vervoerd naar Almelo.”

De nieuwe situatie is voor deze kwetsbare patiënten veiliger, aldus het persbericht. Omdat de SEH in Hengelo sluit, maken ZGT en de Huisartsenpost in Hengelo nieuwe afspraken over de acute zorg voor patiënten in Hengelo en omgeving. “ZGT deelt de zorg van de huisartsen voor goede, veilige opvang en behandeling van patiënten voor de lange termijn. We blijven de huisartsen daarin ondersteunen.”

ZGT stelt in 2018 een transitieplan op om uiteindelijk, dat uiterlijk rond 2025 uitgevoerd moet zijn. “In de toekomstvisie op de locatieprofielen hebben beide locaties een belangrijke en onderscheidende rol” stelt de ZGT-directie. Hengelo wordt het centrum van ‘een belangrijke strategische ambitie’ van ZGT: de ontwikkeling van een regionaal centrum voor specifieke, gespecialiseerde zorgconcepten. “De zorg is enorm in ontwikkeling. ZGT anticipeert op deze beweging met zorginnovatie, e-health en de doorontwikkeling van specialistische centra. Zelfstandig, maar ook in samenwerking met andere regionale partners.”

“De in Hengelo al ingezette trajecten als fasttrack cardiologie, fasttrack longgeneeskunde, de borstkliniek, het obesitascentrum en specifieke diagnostiek op basis van 3T-MRI en PET-scan zijn illustratief voor deze ambities. Het onderscheidende van deze zorgconcepten is de focus op medische specialisaties, specifieke patiëntencategorieën, snelheid en service.”