bel redactie 074 - 256 66 99

SP wil kleine betaalbare woningen bouwen en behouden

De Hengelose SP fractie komt dinsdag 22 november bij de raadsvergadering met een voorstel dat de na-oorlogse kleine huizen moet behouden als zeer gewilde en betaalbare woningen. Het gaat ondermeer om de ‘kabouterwoningen’ in de Bloemenbuurt en de witte huisjes in Veldwijk en de Nijverheid. Dinsdag discussieert de raad over de vast te stellen Woonvisie.

Ook wil de SP fractie dat de gemeente en Welbions op korte termijn 10 – 20 betaalbare nieuwe huurwoningen gaan bouwen, zogenaamde ‘tiny houses’ voor één of twee persoons huishoudens. Een tiny house is een klein duurzaam gebouwd huis, met een slimme indeling.

De SP wil dat er voor de zomer van 2017 een onderzoek komt naar de behoefte van de huidige huurders en de 14.000 woningzoekenden die staan ingeschreven in de gemeente. Op basis daarvan kunnen prestatieafspraken worden bijgesteld, waarbij voor de SP de aandacht met name zal liggen op de huishoudens met de laagste inkomens. Dat onderzoek zal elke twee jaar worden herhaald.

Woonvisie


In de Woonvisie geeft de gemeente de koers voor het woonbeleid voor de komende jaren. Onderdeel van de woonvisie is het afwegingskader voor nieuwe woningbouw initiatieven. Dit afwegingskader helpt bij het beoordelen van nieuwe woningbouwinitiatieven. De gemeente vindt het belangrijk dat vraag en aanbod goed met elkaar in balans zijn en dat woningen die zijn opgenomen in het woningbouwprogramma ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. 

De concept-Woonvisie lag van 6 juli 2016 t/m 17 augustus ter inzage voor alle Hengeloërs.