bel redactie 074 - 256 66 99

Sloop oude LTS Bandoengstraat nadert

HENGELO – De voormalige LTS aan de Bandoengstraat gaat tegen de vlakte. Het heeft volgens het college van B en W geen zin meer om het grote schoolgebouw overeind te houden. Het complex is oud, verkeert in een slechte bouwkundige staat, de leegstandskosten zoals de verzekering zijn hoog en de kans op vandalisme en inbraak is groot.


Bovendien zijn er geen plannen met het weinig comfortabele gebouw, dat in de loop der jaren vaak verbouwingen heeft ondergaan en ook nog eens is uitgebreid met barakken, die er slechts tijdelijk zouden staan. Het gebouw staat leeg sinds het Gilde College vorig jaar oktober verhuisde naar het nieuwe C.T.Stork College.

Maar slopen heeft nog wel de nodige voeten in de aarde. Zo zitten er veel vleermuizen en steenmarters in het gebouw. Dat betekent dat de provincie een ontheffing moet verlenen. Die komt in november af, verwacht het college. Daarna moet de gemeente maatregelen treffen om de gevolgen voor de diertjes, die er hun winterverblijf hebben, wat te verzachten.

Attendiz, een scholengemeenschap voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft belangstelling voor de locatie. Het plan is om er een school voor 140 leerlingen te bouwen. Maar het college houdt ook de mogelijkheid open voor andere bouwplannen. Voor de kosten voor het voorbereiden van de sloop is ruim 47 mille nodig.