bel redactie 074 - 256 66 99

Schouwburg Hengelo wil theatergebouw niet overdragen aan gemeente

Schouwburg Hengelo wil geen afstand doen van het theatergebouw. Dit heeft het bestuur en directie onlangs laten weten aan het college van B en W. Een eigendomsoverdracht van het theater was een belangrijke voorwaarde die de gemeenteraad in juli 2017 stelde bij de vaststelling van de Kadernota 2018 - 2021, waarin de schouwburg extra subsidie kreeg voor het wegwerken van noodzakelijk achterstallig onderhoud van het theatergebouw.

Het Hengelose college vindt dat Schouwburg Hengelo daarmee niet heeft voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. Om die reden overweegt de gemeente nu om een subsidieaanvraag van het theater voor 2020 te weigeren, tenzij Schouwburg Hengelo voor 1 juni 2019 in de subsidieaanvraag voor 2020 laat zien dat er wel sprake is van een toekomstbestendige exploitatie,

"De stichting heeft tot op heden de exploitatie niet op orde te brengen en ook anderszins geen maatregelen heeft getroffen om de extra benodigde middelen beschikbaar te krijgen. Daarmee is er naar onze mening op dit moment geen zicht op een toekomstbestendige exploitatie," schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Hengelo vindt dat een gescheiden opzet en uitvoering van de programmering en het gebouw(beheer) betere waarborgen biedt om de theaterfunctie in de stad toekomstbestendig te maken en te houden.