bel redactie 074 - 256 66 99

School Attendiz naar nieuwbouw Bandoengstraat

Gepubliceerd op: 27/03/2019

School Attendiz naar nieuwbouw Bandoengstraat

HENGELO De nieuwe school van Attendiz voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komt aan de Bandoengstraat, op de plek van het voormalige Gilde College. Naar verwachting kan de nieuwe school in het schoolseizoen 2022/’23 in gebruik worden genomen. Er gaan zo’n 140 leerlingen aan de slag.


De huidige schoolgebouwen van Attendiz zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen en wensen. Bovendien is er steeds vaker sprake van leegstaand: door de invoering van passend onderwijs gaan tegenwoordig meer leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs.

Het eveneens verouderde gebouw aan de Bandoengstraat zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw, zo heeft het college van B en W besloten. De leerlingen van het Gilde College zijn inmiddels verhuisd naar het nieuwe C.T. Stork-college.

Attendiz en de gemeente zijn al enkele jaren op zoek naar één locatie voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarbij is ook de huidige locatie aan de Krabbenbosweg onderzocht, maar de Bandoengstraat heeft de voorkeur van zowel de gemeente als Attendiz. Attendiz gaat nu een bouwplan opstellen voor de nieuwbouw.

Het is overigens nog niet bekend wanneer de sloop van het voormalige Gilde College begint. Eerst moeten nog verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, onder meer naar de vleermuizen die in het gebouw wonen. Wellicht komt de sloopvergunning af nadat de jonkies zijn uitgevlogen.

De gemeente heeft ruim 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe VSO-school, maar dat is niet genoeg. Dat bedrag werd berekend aan de hand van adviesnormen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en die zijn inmiddels verhoogd. Dat maakt het mogelijk dat Attendiz een hoger krediet kan krijgen, als de gemeenteraad daarmee instemt.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht