bel redactie 074 - 256 66 99

Ruime terrassen mogen maand langer blijven staan

Gepubliceerd op: 28/08/2020

Ruime terrassen mogen maand langer blijven staan

Om de horeca in deze lastige periode tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur besloten dat de verruimde terrassen een maand langer mogen blijven staan, tot oktober 2020. Overwogen wordt om ook ná 1 oktober door te gaan met het gedogen van de verruimde terrassen, maar dat gaat de gemeente eerst bespreken met de diverse belanghebbenden. Hiermee wil het college van B en W ondernemers en inwoners van Hengelo belonen voor het feit dat ze zich voor het overgrote deel goed aan de geldende coronamaatregelen houden.

Burgemeester Sander Schelberg maakt een groot compliment aan restaurants, hotels, cafés en overige horeca: "Enkele uitzonderingen daargelaten, heeft iedereen het goed op orde. Om onze waardering aan de horecazaken te tonen, hebben we besloten dat de verruimde terrassen nog tot oktober 2020 mogen blijven staan. We gunnen de horeca en de bezoekers een heerlijke nazomer."

De burgemeester benadrukt ook dat het coronavirus nog niet weg is. "Daarom blijft het van belang dat we oog houden voor wat er niet goed gaat en wat er beter kan. Dit betekent dat we stapsgewijs maatregelen doorvoeren als daar aanleiding toe is. Alleen samen houden we het coronavirus in onze stad onder controle."

Een van de maatregelen waarmee de gemeente de situatie in de nacht wil verbeteren, was het vervroegen van de instaptijd voor de nachthoreca van 06.00 uur naar 04.00 uur. Dat heeft volgens de politie al een gunstig effect laten zien in de late uurtjes. Overigens heeft het PvdA vragen gesteld over deze eenzijdige actie van het college. "Wat maakt dat deze maatregel nu is genomen en dat dit niet vooraf noch achteraf met de raad is besproken?", aldus een woordvoerder van de partij.

Om verdere drukte op straat en rijvorming te voorkomen, gaat de gemeente per direct nog een maatregel invoeren. De afgelopen periode is geconstateerd dat de verkoop van lachgas leidt tot rijvorming in drukke straten in de binnenstad. Met name in het weekend wordt in het Hengelose horecagebied in ruime mate lachgas verkocht en direct ter plaatse gebruikt. Dit leidt tot situaties waarin het bewaren van 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd. Een onwenselijke situatie, waar ook horeca-eigenaren hinder van ondervinden. Met ingang van vandaag geldt er daarom op advies van de politie, een algeheel verbod op de verkoop van lachgas in de binnenstad. Het verbod zal gelden zolang als de coronamaatregelen van kracht zijn.


Foto: still uit video 1Twente Hengelo

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht