bel redactie 074 - 256 66 99

Ruim 500 bijzondere bomen in Hengelo

HENGELO Ze staan overal in Hengelo. Honderden zijn het er. Ze zijn nu overzichtelijk in kaart gebracht: de Bijzondere Bomenlijst 2017. Er staan er 500 op. En dan zijn het alleen nog maar de gemeentelijke bomen. De particuliere exemplaren zijn nog niet eens meegeteld. Een plek op de lijst geeft ze een speciale beschermingsstatus.


Het Prins Bernhardplantsoen staat er bijna vol mee. Er staan er vijf: de Fagus sylvatica 'Atropunicea', de Aesculus carnea, de Platanus orientalis, de Ulmus glabra 'Exoniensis' en de Fagus sylvatica Liquidambar styraciflua. Helaas staan de Nederlandse benamingen er niet bij, zodat de leek zich er maar moeilijk een beeld van kan vormen.

De bomenlijst is in feite een geactualiseerde versie, want het eerste lijstje dateert van 2009. Het werd daarom tijd voor een nieuwe inventarisatie. Dat was een klus voor de Bijzondere Bomencommissie en in het bijzonder voor twee vrijwilligers, de bomendeskundigen Jan Zwienenberg uit Hengelo en Gerrit Haverkamp uit Borne, beiden lid van de Hengelose afdeling van IVN/KNNV.

Ze leverden geen half werk: de lijst kent namelijk verschillende categorieën: monumentale bomen, toekomstig monumentale bomen, herdenkingsbomen en dendrologisch waardevolle bomen.

Het college van B en W is dan ook vol lof over hun inzet: “Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze Bijzondere Bomenlijst, onder andere door het op naam brengen van de juiste cultuurvariëteiten, het geven van advies over de juiste wetenschappelijke benaming en het ter beschikking stellen van foto’s van de bijzondere bomen.”

Op dit moment bestaat de Bijzondere Bomenlijst 2017 alleen uit gemeentelijke bomen. Particuliere bomen maken nog geen deel uit van de lijst. Deze aanvulling zal, naar verwachting in de loop van 2018, worden opgesteld. De lijst zal binnenkort op de website van de gemeente worden geplaatst. Informatie over de afzonderlijke bomen is te inden via de link: http://bit.ly/hglbomen.