bel redactie 074 - 256 66 99

Rioleringswerk Enschedesestraat bijna zeven ton duurder

HENGELO – Voor de reconstructie van de Enschedesestraat is 695.000 euro extra nodig, omdat er meer rioolwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.


Naast het plaatsen van een aantal extra ondergrondse voorzieningen is er ook voor gekozen om het riool te vervangen in plaats van te renoveren, zoals in de oorspronkelijke plannen is aangegeven. Hierdoor is het de komende jaren niet meer nodig om het straatwerk weer open te breken met bijbehorende overlast, aldus de gemeente. Het gaat vooral om het Burgemeester Jansenplein, de Langestraat en Willemstraat.

Daarnaast is er in het kader van de ‘klimaatactieve stad’ voor gekozen om alle panden in het betrokken gebied wat betreft het hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Het regenwater wordt geloosd op de nieuwe goten die het water afvoeren naar de beken.

En wat ook een rol speelde: “Tot slot zijn wij geconfronteerd met een sterke stijging van de kosten in het project, ook specifiek voor de rioolwerkzaamheden.” Het benodigde aanvullende krediet wordt gedekt uit het rioolfonds.