bel redactie 074 - 256 66 99

Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

Gepubliceerd op: 29/10/2019

Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

Op 28 oktober is het officiële startschot gegeven om in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven te onderzoeken op welke wijze bermen langs de A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. De doelstelling is om van de omgeving van de Twentse A35 een duurzaamheidsroute te maken. Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeentes Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Enexis Netbeheer, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel aan de slag gaan.

Wethouder Claudio Bruggink is voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep. Hij zette op 28 oktober samen met de bestuurders van de andere gemeenten, provincie, Enexis en Rijkswaterstaat zijn handtekening. ‘Dit moment vormt een mooie start om samen met de samenleving een concrete bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie voor Twente’, aldus een tevreden wethouder.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De duurzame energie die daarmee opgewekt wordt, sluit goed aan bij de regionale- en nationale klimaatambitie. Het project is een mooi voorbeeld van de energietransitie in de regio; een duurzame manier van energie opwekken. In 2018 vond al een voorverkenning plaats. Daaruit bleek dat een deel van het gebied rond de A35 gebruikt kan worden voor het opwekken van zonne-energie.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht