bel redactie 074 - 256 66 99

Recordaantal meldingen in Hengelo over eikenprocessierups

Gepubliceerd op: 14/11/2018

Recordaantal meldingen in Hengelo over eikenprocessierups

HENGELO Het aantal meldingen was over de eikenprocessierups was nog nooit zo hoog als dit jaar. En de overlast wordt steeds heftiger, zo is de verwachting. De gemeente heeft daarom verschillende maatregelen op een rij gezet om de zaak in de hand te houden.


Het aantal meldingen over de eikenprocessierups was extreem hoog. Van 309 vorig jaar naar 1.186 dit jaar. Dit werd mede veroorzaakt door de zachte winter in combinatie met het extreem warme en droge voorjaar, aldus de gemeente. “Hier was niemand op voorbereid. Niet in Hengelo, en ook niet in de omliggende gemeenten in Twente waar de overlast even groot was.”

Binnen de Twentse gemeenten werd daarom een gezamenlijke aanpak afgesproken, die zich richtte op de ‘hotspots’ waar veel mensen komen zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingstehuizen.

Daar werd de eikenprocessierups bestreden door de nesten weg te zuigen en te vernietigen. Maar die klus mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven, en die konden de laatste maanden geen extra opdrachten meer aan omdat het werk in alle gemeenten op hetzelfde moment uitgevoerd moest worden. “Meer eikenprocessierupsen bestrijden was dus gewoonweg niet mogelijk”, aldus de gemeente.

Voor de bestrijding van de rups was de afgelopen jaren te weinig geld beschikbaar. Het college stelde in september voor om het budget daarvoor structureel te verhogen naar 26.000 euro per jaar. “Ten tijde van dit voorstel was echter nog niet bekend dat het aantal meldingen zo extreem zou toenemen.” En het einde is niet in zicht, integendeel: “Diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat de kans groot is dat het aantal rupsen, en daarmee de overlast, de komende jaren blijft toenemen. Daarom willen we de komende jaren gaan inzetten op bestrijding in verschillende stadia van larve tot vlinder en met verschillende, elkaar aanvullende methoden.”

Zoals meer biodiversiteit, om de natuurlijke vijanden van de rups of de vlinder die daaruit voortkomt, ruimte te geven. “Denk aan vogels, vleermuizen, (sluip)wespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, mieren, spinnen en kevers. Daarvoor moet het openbaar groen aantrekkelijk worden gemaakt, onder meer dor anders te maaien en het inzaaien van bermen met geschikte zadenmengsels.

De actieve bestrijding krijgt ook een belangrijke plaats. Zoals het spuiten van toppen van de eiken op het Twentebadterrein met microscopisch kleine wormpjes die een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups zijn. Maar dat is kostbaar omdat dit ’s nachts moet gebeuren. Bovendien was de overlast zo groot dat de behandelde bomen toch weer nesten met rupsen kregen.

De nesten aan de bomen bij de hotspots worden weggezogen en vernietigd. En als blijkt dat het plaatsen van mezenkasten ook helpt tegen de rupsen, zouden die er ook kunnen komen. Maar daar is op dit moment geen geld voor.

Verder wordt er met de omliggende gemeenten gesproken over de bestrijding van de rupsen, en worden er kennis en ervaringen uitgewisseld. Ook zit de gemeente in de projectgroep Eikenprocessierups van Westermaat Campus, die bezig is met het opstellen van bestrijdingsplannen.

Maar of het allemaal helpt? Het college van B en W hoopt met de maatregelen meer vat te krijgen op de rups. “Maar tegelijkertijd weten we ook dat er nog lang niet genoeg bekend en onderzocht is over het leven van de rups, en welke maatregelen meer of minder effectief zullen blijken. Hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Deze ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten.”

FOTO: PAUL WENSVEEN, GGD IJSSELLAND.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht