bel redactie 074 - 256 66 99

Rabotheater Hengelo maakt eigen analyse van financiële problemen

Het Rabotheater maakt een eigen analyse van de slechte financiële situatie van de schouwburg. Dit schrijft het college deze week in een brief aan de gemeenteraad. Op 28 maart kwam de gemeente Hengelo met een feitenrelaas naar buiten over de kwestie, een onderzoek dat samen met het theater tot stand kwam. Hieruit bleek dat de schouwburg vanaf het begin te weinig aandacht heeft gehad voor de exploitatie van het gebouw, maar ook dat de gemeente niet kritisch genoeg was.

Wethouder Claudio Bruggink zei woensdag verrast en teleurgesteld te zijn over het feit dat het Rabotheater ervoor kiest om nu een compleet eigen analyse aan de gemeenteraad aan te bieden, te meer omdat in het feitenrelaas het college en het theater bewust samen zijn opgetrokken. De wethouder is van mening dat het feitenrelaas een helder en transparant beeld geeft van de slechte financiële situatie en de oorzaak daarvan.

Het Rabotheater heeft het college aangeboden om inhoudelijk te reageren op de nieuwe analyse, maar daar gaat het college niet in mee. “Wij zijn van mening dat dit niet helpt in het proces en beeldvorming van de raad en maken dan ook geen gebruik om daar nog een rol in te spelen,” zegt Bruggink. De wethouder benadrukt dat het theater het ook voor honderd procent eens was met de weergave van de feiten zoals die in het feitenrelaas zijn verwoord.

Rabotheater-directeur Raoul Boer laat in een korte verklaring weten nog steeds volledig achter de conclusie van het feitenonderzoek te staan. "Wij hebben echter de indruk dat de analyse van het feitenrelaas zo uitgebreid is, dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de hoofdpunten er uit te halen. Daarom komen wij ook met een eigen beknopte notitie."

De schouwburg is tot 2010 uitgegaan van het oorspronkelijke meerjarenonderhoudsplan uit 1998 en heeft de kosten voor onderhoud aan het gebouw onvoldoende meegenomen in de jaarplannen. Daardoor is er een forse achterstand in reserveringen voor groot onderhoud en vervangingen ontstaan. Structureel is een extra bedrag van € 476.000 per jaar nodig en eenmalig zou er een investering van € 1.003.500 gedaan moeten worden.

Laatste update: 12/4 - 14:00