bel redactie 074 - 256 66 99

PvdA stelt vragen over herplant van bomen aan de Mr. P.J. Troelstrastraat

PvdA Hengelo heeft vragen aan het college gesteld over zeventig stervende essen aan de Mr. P. J. Troelstrastraat. In 2006 zijn deze bomen geplaatst na het vervangen van de riolering. Ze moesten ervoor zorgen het oude straatbeeld weer terug zou keren. De bomen bleken niet aan te slaan. De gemeente heeft in december 2015 een brief aan de bewoners gezegd dat er gekeken zou worden naar een oplossing voor de 70 afstervende essen. De PvdA vraagt zich af waarom er tot op heden geen nieuw plan is gepresenteerd aan de bewoners en wil weten of er binnen afzienbare tijd nieuwe bomen geplaatst gaan worden.