bel redactie 074 - 256 66 99

PvdA Hengelo wil onderzoek naar kosten en risico's starterslening

Gepubliceerd op: 07/11/2019

PvdA Hengelo wil onderzoek naar kosten en risico's starterslening

De Hengelose PvdA-fractie diende dinsdag tijdens de raadsvergadering samen met de ChristenUnie en GroenLinks een motie in waarin het college van B en W wordt gevraagd de kosten en risico's van een starterslening inzichtelijk te maken. De PvdA zou graag zien dat er weer een starterslening komt voor inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. Dat zou ook de doorstroming binnen de sociale huursector bevorderen. Het gaat daarbij om mensen die een woning huren en een inkomen hebben dat te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, maar te laag voor een hypotheek. “Die mensen kunnen nu geen stap meer maken op de woonladder. Ze willen graag kopen, maar kunnen dat niet. Wij willen hen ondersteunen met een starterslening”, zei PvdA-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt in een toelichting op de motie. 

Wethouder Bas van Wakeren voelde niet veel voor een mogelijke herinvoering van de starterslening. “Het college heeft aandacht voor de positie van starters op de woningmarkt en de bereikbaarheid van woningen voor die doelgroep, maar financiering is geen kerntaak van de gemeente”, aldus Van Wakeren. Dat was echter te kort door de bocht voor een deel van de raadsleden, onder wie de indieners van de motie. SP-fractievoorzitter Floor van Grouw wees erop dat de motie slechts gaat over het inzichtelijk maken van de kosten en risico’s die voor de gemeente aan het verstrekken van een starterslening zijn verbonden. De vraag of de starterslening er ook daadwerkelijk moet komen, is nog niet aan de orde. Daarop antwoordde de wethouder dat hij met de gedeputeerde wonen van de provincie Overijssel in gesprek zal gaan over dit onderwerp. De starterslening die Hengelo in het verleden heeft verstrekt, werd voor de helft gefinancierd door de gemeente en voor de andere helft door de provincie. De motie werd uiteindelijk aangenomen met 29 stemmen voor en 7 tegen. Behalve de indieners stemden ook de fracties van BurgerBelangen, SP, VVD, CDA en ProHengelo voor de motie.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht