bel redactie 074 - 256 66 99

Primato en de Dr. Schaepmanstichting gaan intensiever samenwerken

Gepubliceerd op: 02/07/2019

Primato en de Dr. Schaepmanstichting gaan intensiever samenwerken

De onderwijskoepels Primato en de Dr. Schaepmanstichting gaan intensiever samenwerken. Dit hebben de Raden van Toezicht van beide organisaties afgesproken. Het katholiek en openbaar primair onderwijs in Hengelo wordt in de toekomst vanuit één organisatie aangeboden, waarin beiden identiteiten zijn gewaarborgd. “Zo kunnen we in Hengelo toekomstbestendig basisonderwijs blijven aanbieden,” aldus een gezamenlijke reactie. 

De gemeente Hengelo staat achter de samenwerking. Er wordt nu gewerkt aan onder meer een integraal huisvestingsplan, waarin omschreven wordt hoe in de toekomst slimmer omgesprongen kan worden met de onderwijsgebouwen. De verwachting is dat het aantal basisschoolleerlingen in Hengelo verder blijft dalen. In sommige wijken zullen scholen moeten sluiten, terwijl schoolgebouwen in wijken met veel jonge gezinnen uitgebreid moeten worden. 


Na de zomer worden plannen verder uitgewerkt met directies, medewerkers en medezeggenschapsorganen. De samenwerking zal vanaf schooljaar 2020 / 2021 van kracht worden.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht