bel redactie 074 - 256 66 99

Peuterspeelschool Bruintje Beer verhuist naar Basisschool De Bron

Peuterspeelschool Bruintje Beer, nu nog gevestigd in het Kulturhus in de Hasseler Es, verhuist in januari naar basisschool De Bron. De twee instellingen waren al geruime tijd met elkaar in gesprek om te komen tot een samenwerking. Doel is dat er straks in de basisschool een kindcentrum ontstaat waar voorschoolse educatie en regulier onderwijs zijn geïntegreerd.

Alle Hengelose basisscholen worden omgevormd tot Integrale Kindcentra (IKC) met peuterspeelschool en kinderopvang. Op veel scholen is dat al gebeurd. Daarmee ontstaat een integraal aanbod voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De basisscholen krijgen sinds 1 januari 2018 ook steun van orthopedagogen, gedragsdeskundigen vanuit het Expertisecentrum Jonge Kind.

Voor de ouders met kinderen op Peuterspeelschool Bruintje Beer wordt op 20 november een informatieavond gehouden op Basisschool De Bron.