bel redactie 074 - 256 66 99

Oprichting Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943

Er komt een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat April-meistakingen van 1943 herinnerd blijven worden. Op 3 mei 2019 wordt de stichting officieel opgericht in Hengelo, de plek waar deze landelijke stakingsgolf begon. Honderdduizenden mannen en vrouwen deden mee aan de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis, gericht tegen de terreur van de Duitsers. Die bovendien het grootste geweldloos volksverzet in de door de Duitsers bezette gebieden was.

“We willen recht doen aan de moed van zeer velen”, zegt Brita Röhl, voorzitter van de nieuwe stichting. ”Zij hebben de bezetter op ondubbelzinnige wijze laten merken genoeg te hebben van tirannie, willekeur en het doden en wegvoeren van onschuldige medeburgers.”

Naast Röhl bestaat het bestuur bestaat uit Hans Morsinkhof, Joan van Esveld, Petra Wolthuis, Charlotte Röhl en Gijs Stork. De commissie van Aanbeveling bestaat uit: Ad van Liempt- voormalig journalist, Liesbeth ter Horst-Directeur van het Verzets Museum Amsterdam, Erik Somers van het Niod Amsterdam en de burgemeester van Hengelo Sander Schelberg.

De Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 wil na de oprichting aansluiting te zoeken bij bestaande plaatselijke en regionale initiatieven in het hele land. “Door de krachten te bundelen, kunnen we samen wijzen op het belang van de stakingen. Dat leidt niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk en regionaal tot grotere aandacht en erkenning.”

Meer dan enkel herdenken wil de Stichting ook inspireren. Rohl: “De stakers lieten zien ook na drie jaar bezetting nog volop te vertrouwen in rechtsstaat, burgerschap en democratie. Stilstaan bij, en verdere verdieping in, de oorzaken en de achtergronden van de stakingen versterkt het inzicht in de waarde en de betekenis van vrijheid voor iedereen.”

Op 29 april 1943 beginnen de stakingen bij de machinefabriek Stork in Hengelo. Ze zijn een reactie op de Duitse bekendmaking om 300.000 Nederlandse oud-militairen naar Duitsland weg te voeren. Van hieruit slaan de stakingen via telefoon en netwerken over naar vele andere delen van het land, waaronder Friesland (‘Melkstaking’), Limburg (‘Mijnstaking’), delen van Gelderland en Brabant. Röhl: “Het zwaartepunt lag buiten de Randstad, dat verklaart waarom de April-meistakingen nooit de aandacht hebben gekregen die ze verdienen.”

De stakingen vormen een keerpunt in de geschiedenis van de bezetting van Nederland. Verrast door de massale omvang en de snelle verbreiding van de stakingen, slaat de bezetter hard terug. Hij onderdrukt de stakingen op bloedige wijze, ten koste van omstreeks 200 slachtoffers. Van velen is tot de dag van vandaag niet bekend waar ze gefusilleerd en begraven zijn. De terreur heeft een averechts effect: ze versterkte de bereidheid tot verzet.