bel redactie 074 - 256 66 99

Opknapbeurt Drienerbeek Hengelo schiet op

HENGELO – De opknapbeurt van de Drienerbeek vordert. Dat is goed te zien vanaf de Grundellaan, waar aan het laatste gedeelte wordt gewerkt. Het tracé van de beek tussen de Haverweg en de Grundellaan, parallel lopend aan de Enschedesestraat, wordt van een betonnen bodem en wanden voorzien.

De Drienerbeek was er ook nodig aan toe: de taluds waren ingevallen en bewoners vreesden dat hun tuin langzaam in de beek gaat verdwijnen. Aanleiding voor de gemeente en waterschap Vechtstromen om de beek over een lengte van 300 meter te herstellen en vernieuwen. Aannemer Gerwers is voor die klus ingehuurd. Die bouwt niet alleen de nieuwe kademuren maar zorgt ook voor wadi's, vlonders en poelen. Het project begon eind vorig jaar met het afgraven van vervuilde grond en het kappen van een aantal bomen.