bel redactie 074 - 256 66 99

Onderzoek naar nascheiden afval in Hengelo

HENGELO Wethouder Marcel Elferink wil nog eens kijken wat er mogelijk is op het gebied van het nascheiden van afval: daarbij wordt het afval pas gescheiden op het afvalwerkingsbedrijf van Twence. Dat gebeurt overigens gedeeltelijk al: verpakkingen, blik en plastic gaan in één container en worden bij verwerking gescheiden.


Volgens Elferink blijft scheiden aan de bron – het apart inzamelen van papier, glas, verpakkingen/plastic en restafval - overigens noodzakelijk om de doelstellingen in 2030 te kunnen halen: maximaal 50 kilo restafval per jaar per inwoner. Twence is technisch ook nog niet in staat om nascheiding ‘over de volle breedte’ uit te voeren. Maar hij wil wel op korte termijn laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Elferink gaf dat woensdagavond aan tijdens een politieke markt, waar de afval op de agenda stond. Verschillende fractiewoordvoerders wezen daarbij op de mogelijkheden van nascheiding. Daarover hing ook nog een motie in de lucht van LokaalHengelo en de Christen Unie voor de komende raadsvergadering, maar met de toezeggingen van Elferink is die van de baan.

Leo Janssen van LokaalHengelo had daarbij nog enthousiast gewezen op een PvdA-initiatief in Purmerend voor het compleet nascheiden van afval: de Purmerenders hoeven dan zelf niet meer te scheiden maar gooien alles weer ouderwets in één bak.

Veel zorgen zijn er over het dumpen van afval. "De 'pain in the ass' van het hele systeem", zei Vincent Mulder (SP) bijvoorbeeld. Jan Evers (GroenLinks) wil goed gedrag bij de ondergrondse containers belonen. "Goeie suggestie", reageerde Everink. Er komt overigens nog wel een motie op tafel tijdens de raadsvergadering: ProHengelo en BurgerBelangen willen van het vaste jaarlijkse bedrag van 36 euro af voor Hengeloërs die er de voorkeur aan blijven geven om hun grijze Otto aan de straat te zetten.

SCHILLENBOER 2.0

Wethouder Elferink liet ook weten dat hij het project Schillenboer 2.0 graag over de hele stad wil uitrollen. De deelnemers zijn er namelijk heel enthousiast over, gaf hij aan. De proef begon in juni vorig jaar: met bakfietsen worden de etensresten bij 500 huishoudens in hoogbouwcomplexen ingezameld.

Die bewoners beschikken namelijk niet over groene containers voor groente-, fruit en tuinafval (gft). Daarom stoppen ze hun etensresten vaak bij het restafval. De schillenboeren zorgen voor een halvering van het restafval en er is ook minder stankoverlast, somde Elferink een paar voordelen op.