bel redactie 074 - 256 66 99

Nieuwe gemeenteraad Hengelo geïnstalleerd

Tijdens een speciale raadsvergadering werd donderdagavond de nieuwe gemeenteraad van Hengelo geïnstalleerd. Na een toespraak van burgemeester Schelberg legden de 37 raadsleden de eed of belofte af. Schelberg verwees in zijn toespraak naar de nieuwjaarstoespraak van waarnemend commissaris van de Koning Boele Staal, waarin deze waarschuwde voor de gevolgen van verdere versnippering in de gemeentepolitiek. Schelberg: “Het is ontegenzeggelijk waar dat versnippering leidt tot inefficiëntie.” Maar daar staat ook iets tegenover: “Mensen mogen en willen nu stemmen op de partij die bij hen past. Men stemt niet meer automatisch hetzelfde als de rest van de familie.” Hij riep de raadsleden op om de inwoners van Hengelo te betrekken bij het werk van de raad en de stad. “56 procent van de kiesgerechtigden heeft u gekozen. 40 procent niet, maar u bent er ook voor hen”, aldus de burgemeester.