bel redactie 074 - 256 66 99

Nieuw standplaatsenbeleid moet ondernemers gelijke kansen geven

Gepubliceerd op: 19/07/2019

Nieuw standplaatsenbeleid moet ondernemers gelijke kansen geven

Gemeente Hengelo werkt aan nieuw standplaatsenbeleid met andere regels. Het huidige standplaatsenbeleid is verouderd. Zo staat daarin nog dat standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Volgens het college van B en W mag dat niet meer en is dat in strijd met een rechterlijke uitspraak over schaarse vergunningen. Daarnaast zijn veel aangewezen locaties niet meer actueel, zoals in de binnenstad.

Eén van de aanpassingen in het nieuwe standplaatsenbeleid is ook de volgorde van toewijzing van standplaatsen. De gemeente is in geval van schaarse vergunningen verplicht een verdelingsprocedure te hanteren waarbij iedere gegadigde gelijke kansen heeft. Dit antwoord het college op een schriftelijke vragen van SP Hengelo.

De komst van een nieuw standplaatsenbeleid zorgt voor onrust bij een aantal ondernemers. Die zouden bang om een standplaats te verliezen. De gemeente zegt voor bestaande vergunninghouders straks een overgangstermijn hanteren, zodat deze zo goed mogelijk kunnen inspelen op de nieuwe regels.

Het college heeft alle standplaatshouders gevraagd om input te leveren voor het nieuwe beleid. "Een groot deel van de standplaatshouders heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Alle input wordt meegewogen bij de invulling van het nieuwe standplaatsenbeleid."

Wanneer het college het beleid gaat vaststellen, dat is nog onduidelijk. Als dat gebeurt, volgt nog inspraakprocedure, waarbij standplaatshouders bewaar kunnen maken en een zienswijze kunnen indienen.

(eigen) Foto: standplaatshouder bij Winkelcentrum Hasselo)

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht