bel redactie 074 - 256 66 99

Niet stemmen in braille in Hengelo

HENGELO De gemeente mag zelf geen stemformulieren in braille aanmaken voor blinde en slechtziende kiezers. Ben van Veen van LokaalHengelo had daarover bij het college van B en W naar de mogelijkheden geïnformeerd, maar daarvoor is geen steun uit Den Haag, zo blijkt uit het antwoord.


Bij de raadsverkiezingen in 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken als eens in een paar gemeenten geëxperimenteerd met een mal waarmee blinde en slechtziende kiezers zelfstandig hun stem konden uitbrengen. Maar die was zo groot en ingewikkeld dat veel mensen uit de doelgroep er niet mee overweg konden.

“Een kleiner formaat stembiljet zou uitkomst kunnen bieden, maar het wetsvoorstel dat zo’n nieuw stembiljet mogelijk zou maken, heeft in de Tweede Kamer onvoldoende steun gekregen”, aldus het college. Maar er is hoop: “Op 12 januari 2018 heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat de toegankelijkheid van verkiezingen haar blijvende aandacht heeft. De komende tijd zal zij verder verkennen welke verbeteringen op dit terrein mogelijk zijn. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet.”