bel redactie 074 - 256 66 99

Natuur- en MilieuRaad zet strijd voor behoud ceder voort

De gemeente Hengelo wil de stadhuisceder nog dit jaar omzagen. Een kapvergunning daarvoor is eerder dit jaar al verleend. Daarmee lijkt het lot van de boom bezegeld. De Natuur- en MilieuRaad Hengelo (NMR) die al al jaren vecht voor behoud van de ceder is inmiddels een gerechtelijke procedure gestart tegen de gemeente Hengelo om de boom te redden. Op 17 september komt de zaak voor de bestuursrechter.

Kap van de boom is noodzakelijk vanwege de herinrichting van het Burgemeester Jansenplein. De ceder zou volgens het college van B en W uit de toon vallen op het plein en de zichtlijnen verstoren. Bezwaar tegen de kapvergunning door de Natuur- en MilieuRaad werd door de gemeente Hengelo afgewezen. NMR Hengelo zegt dat de reden voor die afwijzing is omkleed met juridische argumenten, waar je als gewone burger van Hengelo moeilijk de vinger achter krijgt. NMR Hengelo eist dat de kapvergunning wordt ingetrokken en dat de stadhuisceder in de nieuwe plannen voor het Burgemeester Jansenplein wordt ingepast.

Volgens de Natuur- en MilieuRaad is de stadhuissceder nog één van de weinige oude bomen in de binnenstad van Hengelo en zou daarom gekoesterd moeten worden in plaats van gekapt. "Deze boom is niet alleen symbolisch voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, maar is ook van belang voor het microklimaat in de stad. In deze tropische zomer heeft ieder kunnen ervaren hoe heet het is in de stad, waar bestrating en gebouwen niet worden afgewisseld met bomen. De stadhuisceder willen vervangen door herplant is een doekje voor het bloeden."

In januari stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor kap van de stadhuisceder. Een motie van oppositiepartijen ProHengelo en BurgerBelangen om de boom te behouden voor Hengelo kreeg toen geen meerderheid.