bel redactie 074 - 256 66 99

Museum Hengelo luidt noodklok

HENGELO Museum Hengelo luidt de noodklok: het gebouw aan de Beekstraat dreigt een financieel blok aan het been te worden. Het historische pand slokt een groot deel van het budget op als gevolg van de energie- en onderhoudskosten. Zonder maatregelen komt het voortbestaan van het museum in het gedrang, aldus het bestuur in het pas verschenen jaarverslag 2017.


De financiële zorgen zijn groot, ondanks het feit dat de activiteiten sterk gegroeid zijn en meer bezoekers trekken. “Maar dat vertaalt zich onvoldoende in een positieve exploitatie”, schrijft het bestuur. En al die toegenomen drukte en initiatieven leiden ook niet tot een groei van het aantal donateurs. Integendeel: dat loopt al enkele jaren gestaag terug.

Het museumbestuur heeft een aantal toekomstscenario’s in kaart gebracht en wil daarover met de gemeente en andere partners in gesprek. Dit jaar nog moet er duidelijkheid komen, zodat volgend jaar een gezonde financiële situatie kan ontstaan. De voorkeur gaat uit naar het scenario Upgrading van de activiteiten en van de kennis- en documentatiefunctie.

Voor het museum zelf zijn alleen een paar kleine aanpassingen van de indeling in beeld, want een forse investering in de herinrichting en presentatie vertaalt zich volgens het bestuur niet in een stevige toename van het aantal bezoekers. “Een investering van 2 à 3 ton is niet rendabel te maken en zou de exploitatielasten dermate verhogen, dat de continuïteit van Museum Hengelo in gevaar komt.”

Het bestuur vindt ook een subsidieverhoging noodzakelijk, vanwege de extra kosten voor een parttime-conservator, die op 15 mille worden begroot. Terwijl de kosten voor het in stand houden van het museumpand ook nog eens 15 mille bedragen. Ondertussen is er sprake van een ‘sprankelend’ programma, aldus het bestuur. Zo hadden er vorig jaar 35 cursusbijeenkomsten plaats en negentien lezingen.

Ook kwamen honderden scholieren naar het museum om kennis te nemen van de Hengelose historie. In totaal kwamen er vorig jaar 3.500 bezoekers over de drempel.