bel redactie 074 - 256 66 99

Meerderheid Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving stapt op

Gepubliceerd op: 23/12/2019

Meerderheid Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving stapt op

Vier leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving hebben met onmiddellijke ingang hun functie neergelegd. "De adviescommissie speelt niet of nauwelijks meer een rol in het gemeentebeleid," schrijft Hellen van Rees, voorzitter en één van de vertrekkende leden. 

De leden vinden dat de taken van de commissie zienderogen zijn afgenomen. "Wat rest is de beoordeling van de aanvragen voor het jaarlijkse Aanjaagbudget BKV en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College van B en W."

"Gemiddeld tweemaal per jaar is er met de betrokken wethouder geëvalueerd en gezamenlijk werd in het voorjaar van 2019 geconstateerd dat de gemeente Hengelo zich qua beeldende kunstbeleid op een dieptepunt bevindt. De Adviescommissie heeft het college en betrokken ambtenaren herhaaldelijk erop gewezen dat verbetering noodzakelijk is." Van Rees zegt ook dat gemaakte afspraken tussen College en Adviescommissie BKV over de rol van de commissie, betere communicatie en meer openheid, door de gemeente niet worden nagekomen.

De leden zeggen dat sinds de gedwongen sluiting van AKKUH, eind 2012, er in de gemeente Hengelo niet of nauwelijks meer sprake is van actief beleid op het gebied van professionele beeldende kunst. Dit alles heeft geresulteerd in een werkwijze waaraan de leden van Adviescommissie BKV zich niet willen verbinden. "Het vertrouwen is weg om op deze wijze door te gaan." 

De voltallige commissie wil benadrukken dat zij de rol van de Adviescommissie in de gemeente Hengelo van groot belang vindt en hoopt dat men erin slaagt om de BKV in Hengelo een betere toekomst te geven, te beginnen met de stimuleringsregeling die nu open is voor inschrijvingen. Van de zes leden, blijven twee leden lid van de commissie.

Kunstenaar Pier van Dijk vindt het aftreden een daad van betekenis. "Dit is nog niet eerder vertoond." Van Dijk zegt dat de afgelopen jaren door 'een paar kartrekkers' in alle toonaarden gezegd en geschreven hoe belabberd het eruit ziet voor de professionele beeldende kunst en vormgeving in Hengelo. "Het heeft geen enkel resultaat gehad. De gemeente Hengelo blijft in toenemende mate getuigen van een steeds grotere minachting en desinteresse voor de professionele beeldende kunst en vormgeving."

Wethouder Bas van Wakeren (BKV) laat vandaag vanaf zijn vakantieadres weten dat hij betreurt dat een deel van de Adviescommissie Beeldende Kunst Advies en Vormgeving is afgetreden. 

Laatste aanpassing: 23/12/19 12:00 uur

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht