bel redactie 074 - 256 66 99

LokaalHengelo: 'stadscentrum spookstad'

HENGELO LokaalHengelo heeft alarm geslagen over de toestand van het stadscentrum. “De binnenstad is het visitekaartje van een stad. Een aantal inwoners die wij hebben gesproken, omschrijven de binnenstad als een achterstandswijk of een spookstad.” De fractie heeft hierover een brandbrief naar het college van B en W gestuurd.De verpaupering heeft, naast de enorme leegstand, ook te maken met de vele graffiti op muren en winkelpuien, de wildplak aan posters en het slechte onderhoud van onder meer bankjes, aldus LokaalHengelo. “Dit zorgt niet voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers en draagt niet bij aan een positieve beeldvorming van binnenstadbezoekers”, aldus raadslid Jeffrey Scholten.

Zorgen zijn er ook over de vele appartementen die in de binnenstad worden gebouwd. “Wij zijn van mening dat de binnenstad meer op een woonwijk begint te lijken dan een stadscentrum met een gezonde mix van detailhandel, horeca en wonen.” LokaalHengelo constateert dat er meer ondernemers vertrekken dan dat er zich vestigen.

Scholten wijst B & W op de recente sluiting van Triple B, geruchten over het vertrek van onder meer de New Yorker en de stilte rond een mogelijke nieuwe locatie van C&A. Hij wil weten of het college een beeld heeft van ondernemers ‘waarvan de huurcontracten op korte termijn verlopen en die wellicht voornemens zijn om Hengelo te gaan verlaten.’ En wie zijn dat dan, vraagt het raadslid.

Hij vestigt ook de aandacht op de verwaarlozing van het stadscentrum: “Bent u het met ons eens dat de huidige staat van enkele plekken niet bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers? Wij zouden graag zien dat de binnenstad beter wordt onderhouden en de graffiti en poster(resten) worden verwijderd en hier beter op wordt gehandhaafd.”